Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.
En rad med hästar i en hage tittar ut över staketet

Det är skillnad på hästar och hästar och de är av olika raser och hålls för olika ändamål. Det bedöms att i västra Europa och USA är det tre gånger fler hästar som hålls för nöje och sällskap än de som är tävlingshästar. Foto: Karin Hugosson

Utfodra hästen hållbart

I Sverige finns cirka 350 000 hästar och i EU cirka 6 miljoner. Allt mer fokus riktas mot deras miljö- och klimatpåverkan. En ny vetenskaplig artikel belyser hållbar utfodring.

Flödet av näringsämnena kväve och fosfor genom hästar är lägre än för lantbrukets djur. Och klimatpåverkan från själva djuret är lägre än för andra djur men eftersom hästar också är många till antalet behöver den sammanlagda miljö- och klimatpåverkan ändå beaktas. En ny vetenskaplig artikel belyser utfodringens betydelse för miljö- och klimatpåverkan. Det finns även annan påverkan från gödselhantering och läckande rasthagar men det tas inte upp i denna artikel. Dessa frågor tar till exempel Greppa Näringen rådgivning om Miljövänlig hästhållning upp.

Överdosering ger tjocka hästar

Det är skillnad på hästar och hästar och de är av olika raser och hålls för olika ändamål. Det bedöms att i västra Europa och USA är det tre gånger fler hästar som hålls för nöje och sällskap än som är tävlingshästar.* Det ger en fingervisning om att den första kategorin i en stor del av världen hålls helt eller delvis på bete medan den andra kategorin utfodras mer kontollerat och med en större mängd kraftfoder. Sättet att sköta och utfodra sporthästarna bedöms vara mer homogent mellan länder medan det inom kategorin nöjeshästar är större skillnad i skötsel och utfodring.

I artikeln använder forskarna övervikt som ett indirekt mått på om hästar får för mycket foder och därmed för mycket näringsämnen. De bedömer att 20 till 45 procent av EU:s fritidshästar överutfodras. Överdosering med exempelvis protein i förhållande till rekommendationen gör att mer kväve utsöndras och gödseln innehåller mer kväve som kan läcka till miljön om den hanteras fel.

Metan från hästar

Även hästar har metanproducerande bakterier i sin magflora men hästar är inte idisslare utan grovtarmsjäsare vilka avger betydligt mindre metan än exempelvis en högproducerende mjölkko . I litteraturen finns exempel på att 3,3 gånger mindre metan avges från hästar än nötkreatur per enhet av smält fiber i fodret. En fördel med de moderna spannmålsbaserade foder som finns att köpa är att de ofta är förbehandlade på olika sätt som extrudering eller malning vilket underlättar matsmältningen och gör metanavgången lägre. Liksom för nötkreatur ökar metanavgången från hästar med ökad andel fiber i fodret men det är ingen bra ide att ersätta grovfoder med spannmål för att minska hästens metanavgång eftersom hästarnas mag- och tarmhälsa är beroende av hög andel fiber i fodret.

Forskarna avslutar med förhoppningen att eftersom hästen inte i första hand är ett livsmedelsproduktionsdjur och därmed inte utsätts för den hårda priskonkurrensen som råder för livsmedel så kan kanske hästbranschen acceptera en viss ökning av foderpriser för att möjliggöra en mer miljövänlig foderproduktion.

*Av Sveriges drygt 350 000 hästar är cirka 75 000 är tävlingshästar.

Text: Markus Hoffmann

Källa: Dietary Transitions Toward Sustainable Horse Feeding, Journal of Equine Veterinary Science, Volume 128, September 2023 Länk till annan webbplats.

Dela

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Prenumerera på Greppas nyhetsbrev