Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.

Hur mår min jord?

En god och stabil markstruktur och fungerande dränering är grunden för en väl fungerande odlingsjord och god jordhälsa.

Men hjälp av markvårdsappen Hur mår min jord? kan du få koll på din jord, göra åtgärdslistor, och följa upp förändringar. Du kan även skapa PDF-rapporter av dina resultat och åtgärdslistor. Appen är framtagen av Jordbruksverket i samarbete med SLU.

Bild av startsidan på hur mår min jord med fält och spade i bakgrunden

Foto: Joakim Hermansson

En jord i god struktur gynnar rotutvecklingen, ökar odlingssäkerheten och ger jämnare och högre skördar både blöta och torra år. Det bidrar även till en friskare gröda, ökar potentialen för kolinlagring, minskar behovet av växtskyddsinsatser och ger ett bättre växtnäringsutnyttjande. Sammantaget ökar detta möjligheterna att bedriva ett lönsamt och resurseffektivt jordbruk, med mindre klimat- och miljöpåverkan.

Verktyg för analys och beslut på gården

Med tre deltest får du koll på din jord. Utifrån resultatet och gårdens förutsättningar kan du fundera på åtgärder och göra en åtgärdslista. Strukturförbättringar tar tid. Med hjälp av appens kartfunktion kan du lätt hitta tillbaka till en plats du tidigare undersökt, utvärdera åtgärder och följ upp förändringar efter några år.

Skärmdump från appen hur mår min jord

Foto: Anna Bjureus

Utrustning

Du kan utföra testen i appen med enkla redskap som ofta finns hemma på gården, eller lätt går att fixa. Alla deltest går att göra var för sig. Man bör dock inte göra infiltrationstestet utan att undersöka markstukturen också.

  • Allmänna frågor om skiftet. Detta test syftar till att ge en första koll. Här behövs ingen särskild utrustning utan det är bara att ladda ner appen och svara på frågorna.
  • Markstrukturtest. Detta är det huvudsakliga fälttestet. Det som behövs är en bra grävspade, morakniv och tumstock. Här gräver du en grop, och undersöker markprofilen med stöd av några olika deltest. Du får stegvis vägledning om hur du ska göra och varför.
  • Infiltrationstest. Detta test är ett komplement till markstrukturtestet, du behöver ha koll på markprofilen för att kunna tolka resultatet av ett infiltrationstest. Den extra utrustning som behövs är infiltrationscylindrar (kan du enkelt göra själv, det finns förslag i appen), vatten och ett litermått.
  • Vårda markstrukturen. I appen finns listor på grundförbättrande åtgärder och åtgärder i odlingssystemet för att vårda och förbättra markstukturen, och undvika förstöra den. Skapa en anpassad åtgärdslista för skiftet genom att bocka i de åtgärder som är intressanta på ditt fält, vilka du redan gör, och vilka som inte är aktuella.
Rådgivare och lantbrukare gräver en grop

Foto: Joakim Hermansson

Tips!

Det du gör sparas bara i appen. Ta därför för vana att alltid exportera dina resultat och listor, via appens exportfunktion, direkt när du är klar. Så att de finns sparade på en annan plats om något skulle hända med din mobiltelefon, och så du kan importera dem till en annan mobil om några år för att följa upp ett tidigare test.

Två händer som håller i välagrigerad jord

Foto: Joakim Hermansson

Ladda ner appen!

För Android

QR-kod Android

För iPhone

QR-kod för iPhone

Har du frågor om appen eller önskemål om förbättringar? Kontakta oss gärna!

Arbetet med appen finansieras av medel från landsbygdsprogrammet.

EU-logga Jordbruksfond