Greppa logotyp
Greppa logotyp

Resultat i Greppa Näringen

Inom Greppa Näringen sker uppföljning på flera olika sätt. På gårdsnivå genom återkommande besök och i det större perspektivet genom utvärderingar och sammanställningar av rådgivningen.

Inom Greppa Näringen sker uppföljning på flera olika sätt. På gårdsnivå följs rådgivningen upp genom en miljömålsavstämning som görs efter att lantbrukaren har fått cirka sju rådgivningar. Där kan man se förändringar i överskott i växtnäringsbalanser samt att utlakningsberäkningar för kväve studeras.

Vi gör också utvärderingar av de olika rådgivningarna och sammanställer växtnäringsflöden för olika inriktningar.

Genom intervjuer och enkäter till lantbrukare säkerställer vi att rådgivningen håller en hög kvalitet och ser om den leder till förändringar i åtgärder och attityder.

Verksamhetsberättelser

I våra verksamhetsberättelser sammanställer vi alla aktiviteter som skett inom Greppa Näringen under det gångna året. Allifrån hur många rådgivninga som genomförts runtom i landet till information och marknadsföring.