Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.

I Västra Götalands län erbjuds den individuella rådgivningen i första hand till lantbruksföretag som har mer än 50 hektar åkermark och/eller har fler än 15 djurenheter. Beräkningsverktyg på Greppa Näringens hemsida samt länsstyrelsens aktiviteter är öppna för alla.

Målen med rådgivningen är att minska utsläpp av klimatgaser, minska övergödningen och verka för en säker användning av växtskyddsmedel. Greppa Näringens rådgivning är kostnadsfri och ingår i det svenska miljöprogrammet som finansieras gemensamt av Sverige och EU.

För att ta del av rådgivningen måste du vara aktiv lantbrukare och anmäla dig som medlem i Greppa Näringen. Du kan antingen ladda ner anmälningsformuläret och skicka till din länsstyrelse med posten eller fylla i formuläret nedan så hör någon från länsstyrelsen av sig till dig.
Frivilligt

Frivilligt

  • Anmälan

Du blir medlem i Greppa Näringen genom att fylla i ett anmälningsformulär. Din länsstyrelse kommer att kontakta dig och tala om vilka rådgivningsföretag som utför rådgivningen.

  • Startbesök

Det första besöket går ut på att lära känna dig och din gård. Du och rådgivaren gör en växtnäringsbalans och går igenom behovet av rådgivning.

  • Rådgivning

Du och din rådgivare jobbar nu vidare med de åtgärder du och diskuterade under startbesöket.

Om du är intresserad kan du göra egna beräkningar med hjälp av våra beräkningsverktyg som finns här på hemsidan.

  • Uppföljningsbesök

Efter ca 7 rådgivningsbesök gör du och rådgivaren en ny växtnäringsbalans och går igenom vad som fungerat på gården. Om behov finns gör ni en ny rådgivningsplan.

Fältvandringar och kurser

Alla lantbrukare är välkomna på Greppa Näringens regionala aktiviteter, oavsett var gården ligger, hur stor den är eller vad den har för produktionsinriktning.

Det finns inga planerade träffar just nu

Kontakt:

Åsa Flodin
010-224 52 39