Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.

Lantbruket är en del av lösningen

Bild på Andreas Markusson

– Det är bra om vi lantbrukare kan ta ansvar och är proaktiva istället för att belastas med regleringar. Foto: Alex Regnér

Greppa Näringens rådgivningsmodul Klimatkollen har varit igång sedan 2010 och i takt med att klimatfrågan blivit allt mer aktuell har efterfrågan på rådgivningen bland lantbrukare ökat. Andreas Markusson driver mjölkgård utanför Herrljunga och är en av dem som har gjort Klimatkollen via Greppa Näringen.

-Jag tycker att klimatfrågan är jätteviktig för lantbruket, och animalieproduktionen i synnerhet. Klimatkollen ger en bild av var man står vilket jag tycker är en förutsättning för att kunna gå framåt, säger Andreas.

Att få kontroll på kväveutnyttjande är en av de viktigaste delarna i Klimatkollen eftersom den lustgas som bildas när kvävet bryts ner är en så stark växthusgas.

Åtgärder för att minska gårdens klimatpåverkan går oftast hand i hand med att minska den övriga miljöpåverkan som till exempel påverkan på vatten och växtnäringsläckage. Det kan till exempel handla om att använda foder så effektivt som möjligt, ha friska djur och ha en väl fungerande växtföljd, något som också gynnar gårdens ekonomi.

Klimatkollen ger kunskap

Förutom att Klimatkollen ger lantbrukaren en bra grundkunskap för att kunna genomföra lämpliga åtgärder i sin verksamhet, kan den också tjäna som ett stöd i att bättre kunna diskutera lantbrukets klimatpåverkan.

- För mig gav Klimatkollen insikt om var den stora belastningen ligger och vilka åtgärder vi kan göra. Det är bra om vi lantbrukare kan ta ansvar och är proaktiva istället för att belastas med regleringar. Jag önskar också att vi kunde vända debatten till att lantbruket är en del av lösningen istället för problemet, menar Andreas.

Satsar på egen biogasanläggning

Som en del i att minska beroendet av fossil energi bygger Andreas också en biogasanläggning som beräknas komma igång i början av nästa år.

Gården med sina 300 mjölkande kor kommer att förbruka hälften av anläggningens elproduktion och resterande kommer att säljas. Överskottet beräknas ge ström till cirka 20 villor.

Fakta Götestorp

Andreas Markusson driver mjölkgården Götestorp tillsammans med sin bror Mattias. Gården utanför Herrljunga har över 300 mjölkkor och är på 450 hektar. Mjölken levereras till Gäsene Mejeri som producerar ost gjord på svensk mjölk.