Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.

Rådgivning som ger vinst för både lantbruk och miljö

Bild på Marie Larsson

– Rådgivningsbesöken blir ett tillfälle då jag tänker igenom och räknar på verksamheten och får förslag på bra lösningar. Det tycker Marie Larsson på Enkullens gård utanför Kristinehamn som varit medlem i Greppa Näringen sedan år 2013.

Gården som har anor från 1700-talet ligger på Ölmeslätten alldeles invid Vänern där djuren betar på strandängar och i hagmarker. Här driver Marie Larsson och maken Jimmy Holmgren ekologisk dikoproduktion och föder upp kalvar till köttproduktion.

Det råder ovanligt varmt januariväder när Marie visar runt på gården och det blåser in milda vindar och duggregn från Vänern. Gården som är Maries föräldragård togs över av paret för 20 år sedan. Idag bor här även barnen Robin, 19 år, Hanna, 15 år och Ellen, 13 år.

Minskade bränslekostnader

Gården var tidigare en konventionell mjölkgård men paret har sedan dess valt att satsa på ekologisk dikoproduktion. Flera miljöåtgärder har gjorts på gården, bland annat genom investeringsstöd för att minska utsläpp av ammoniak och växthusgaser samt rådgivning från Greppa Näringen.
– Vi strävar hela tiden efter att bli bättre. Bättre energieffektivitet, utnyttja växtnäringen bättre och ännu friskare djur. Sen finns yttre faktorer som man inte kan påverka, som vädret, men man kan ändå vara väl förberedd. Där passar rådgivningen från Greppa Näringen in bra.
– Greppa Näringen har också en väldigt bra hemsida som jag använder ofta för att söka information och använda olika räknehjälpmedel.

Det är inte bara miljön som tjänar på miljöåtgärderna utan även företaget, enligt Marie. Besöken från rådgivarna inom Greppa Näringen ger möjlighet att lyfta blicken, fungera som ett bollplank och sätta fokus på en viss fråga. Dessutom, framhåller hon, är rådgivningen helt kostnadsfri.
– Rådgivarna ställer frågor och det blir ett tillfälle att tänka och räkna på verksamheten. Jag får också förslag på bra lösningar som gjorts på andra gårdar.

Råd som minskar utsläpp

Marie har fått rådgivning inom grovfoderodling, dränering, energikollen och växtnäringsbalans. Framöver kommer hon att få rådgivning om underhåll av diken.
– Återkommande växtnäringsbalanser är jättebra så att man kan se hur det utvecklas.

I grovfoderrådgivningen fick hon rådet att reglera proteinhalten genom att gödsla med kväve tidigt på våren, men också att de kan spara 15 kilo kväve per hektar genom att vårplöja vallen.
– Det är fantastiskt att få möjlighet att ta del av så mycket rådgivning och kunskap inom olika områden.

Fakta Ekullens gård

Enkullens gård i Kristinehamn drivs av Marie Larsson och Jimmy Holmgren. De bedriver ekologisk dikoproduktion med 100 dikor och föder upp kalvar för köttproduktion. Gården brukar 245 hektar åkermark fördelat på fyra gårdar