Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.
Rådgivare och lantbrukare samtalar

Hållbarhetsanalysen, 1C

Vill du se helheten i din gårds miljömässiga hållbarhet? Med Hållbarhetsanalysen får du insikt om nuläget och hur gården ligger till i förhållande till andra jämförbara gårdar. Var finns potentialen till
förbättringar?

Lantbrukarna bidrar med samhällsnytta inom många områden och ett ständigt åtgärdsarbete utförs på gårdarna både för att öka produktionen och minska negativ miljöpåverkan. Men för att kunna utveckla förbättringsarbetet ytterligare, så är Hållbarhetsanalysen ett bra hjälpmedel. Hållbarhetsanalysen ger dig insikter om hur du ligger till i miljöarbetet på din gård och vilken rådgivning som du behöver i
framtiden.
Hållbarhetsanalysen kan du göra om du har en växtnäringsbalans som är beräknad som mest 24 månader före besöket. Detta för att uppgifterna behöver vara aktuella. Det är även en fördel om du har gjort Klimatkollen eller Energikollen.

Den här rådgivningen hjälper dig att:

 • Få en bild av hur långt du har nått i ditt miljöarbete.
 • se hur hållbart ditt företag är i förhållande till andra jämförbara gårdar
 • få förslag på områden där det finns möjligheter till förbättring genom miljöåtgärder

 

 

Relaterade rådgivningar

 • Uppföljning och Hållbarhetsanalys

  Några år efter att du haft din första rådgivning med Greppa Näringen är det bra med en uppföljning. Då har du genomfört din rådgivningsplan och kan följa upp råden du fått. Med Hållbarhetsanalysen får du insikt om nuläget och hittar potentialen till förbättringar?

 • Uppföljningsbesök

  Några år efter att du haft din första rådgivning med Greppa Näringen är det bra med en uppföljning. Då har du genomfört din rådgivningsplan och kan följa upp råden du fått.

 • Odlingsstrategi med och utan glyfosat

  Hur kan du odla med mindre glyfosat i växtföljden? I den här rådgivningen får du hjälp att ta ta fram en strategi för alternativ till glyfosat där du samtidigt får bort rotogräs.