Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.
Rådgivare och lantbrukare samtalar

Uppföljning och Hållbarhetsanalys, 1U

Några år efter att du haft din första rådgivning med Greppa Näringen är det bra med en uppföljning. Då har du genomfört din rådgivningsplan och kan följa upp råden du fått. Med Hållbarhetsanalysen får du insikt om nuläget och hittar potentialen till förbättringar?

Under uppföljningsbesöket får du hjälp att se vilka framsteg du gjort. Men även vad du kan göra ytterligare för att förbättra. Du får göra en ny växtnäringsbalans och hjälp att sätta nya mål för din gård, gårdens ekonomi och miljön.

För att kunna utveckla förbättringsarbetet är Hållbarhetsanalysen ett bra hjälpmedel. Hållbarhetsanalysen ger dig insikter om hur du ligger till i miljöarbetet på din gård och vilken rådgivning som du behöver i framtiden.

Hållbarhetsanalysen kan du göra om du har en växtnäringsbalans som är beräknad som mest 24 månader före besöket. Detta för att uppgifterna behöver vara aktuella. Det är även en fördel om du har gjort Klimatkollen eller Energikollen.

Den här rådgivningen hjälper dig att:

 • få större lönsamhet
 • se vilka effekter dina åtgärder haft
 • minska förluster av växtnäring
 • utnyttja kväve bättre och minska utsläpp av växthusgaser.
 • få en bild av hur långt du har nått i ditt miljöarbete.
 • se hur hållbart ditt företag är i förhållande till andra jämförbara gårdar
 • få förslag på områden där det finns möjligheter till förbättring genom miljöåtgärder

 

 

Relaterade rådgivningar

 • Uppföljningsbesök

  Några år efter att du haft din första rådgivning med Greppa Näringen är det bra med en uppföljning. Då har du genomfört din rådgivningsplan och kan följa upp råden du fått.

 • Hållbarhetsanalysen

  Vill du se helheten i din gårds miljömässiga hållbarhet? Med Hållbarhetsanalysen får du insikt om nuläget och hur gården ligger till i förhållande till andra jämförbara gårdar. Var finns potentialen till förbättringar?

 • Fosforstrategi

  Den här rådgivningen hjälper dig att skapa bättre fosforgivor och växtföljd. Det gynnar både närmaste vattendrag och gårdens ekonomi.