Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.

I Skåne erbjuds den individuella rådgivningen i första hand till lantbruksföretag som har mer än 50 hektar åkermark och/eller har fler än 15 djurenheter. Beräkningsverktyg på Greppa Näringens hemsida samt länsstyrelsens aktiviteter är öppna för alla.

Målen med rådgivningen är att minska utsläpp av klimatgaser, minska övergödningen och verka för en säker användning av växtskyddsmedel. Greppa Näringens rådgivning är kostnadsfri och ingår i det svenska miljöprogrammet som finansieras gemensamt av Sverige och EU.

För att ta del av rådgivningen måste du vara aktiv lantbrukare och anmäla dig som medlem i Greppa Näringen. Du kan antingen ladda ner anmälningsformuläret och skicka till din länsstyrelse med posten eller fylla i formuläret nedan så hör någon från länsstyrelsen av sig till dig.
Frivilligt

Frivilligt

Rådgivningen ger dig som har minst 50 ha åker och eller minst 15 djurenheter verktyg för att på enkla vis gynna den biologiska mångfalden i jordbruket. Vid rådgivningstillfället tittar vi tillsammans på din gård. Vilka värdefulla natur- och kulturmiljöer finns redan på gården och vad kan du göra för att skapa ännu mer biologisk mångfald?

Efter besöket får du en skräddarsydd plan för vilka åtgärder du kan arbeta med. Planen anpassar vi till dina intresseområden och sådant som ligger just dig varmt om hjärtat. Det ska kännas lätt och engagerande att arbeta med biologisk mångfald!

Några exempel på vad man kan arbeta med är träd och buskrader/lähäckar, skalbaggsåsar, småvatten och öppna diken, blommande trädor och lärkrutor.

Kontakta My Rask, 010-224 11 29, my.rask@lansstyrelsen.se eller Jenny Hansson, 010-224 14 89, jenny.hansson@lansstyrelsen.se

Räkna på gödselmängder

Verktyg som gäller fram till och med den 28 februari 2022

Mallen kan användas vid ansökan om företagsstöd vid investeringar i djurstallar för att beräkna gödsellagrings kapacitet. Vid ansökan om enhetskostnad för djurstallar i Skåne är den obligatorisk.

Verktyg som gäller från den 1 mars 2022


  • Anmälan

Du blir medlem i Greppa Näringen genom att fylla i ett anmälningsformulär. Din länsstyrelse kommer att kontakta dig och tala om vilka rådgivningsföretag som utför rådgivningen.

  • Startbesök

Det första besöket går ut på att lära känna dig och din gård. Du och rådgivaren gör en växtnäringsbalans och går igenom behovet av rådgivning.

  • Rådgivning

Du och din rådgivare jobbar nu vidare med de åtgärder du och diskuterade under startbesöket.

Om du är intresserad kan du göra egna beräkningar med hjälp av våra beräkningsverktyg som finns här på hemsidan.

  • Uppföljningsbesök

Efter ca 7 rådgivningsbesök gör du och rådgivaren en ny växtnäringsbalans och går igenom vad som fungerat på gården. Om behov finns gör ni en ny rådgivningsplan.

Fältvandringar och kurser

Alla lantbrukare är välkomna på Greppa Näringens regionala aktiviteter, oavsett var gården ligger, hur stor den är eller vad den har för produktionsinriktning.

Det finns inga träffar planerade just nu

Det finns inga planerade träffar just nu

Kontakt:

Anders Ericson
010-224 13 07