Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.

Medlemmar berättar

Vad är det som är så speciellt med att vara medlem i Greppa Näringen? Vi frågade några av våra medlemmar och de berättar om hur de ser på rådgiådgivningen och sina möjligheter att bidra till en bättre miljö och ett hållbart lantbruk.

Greppa Näringens hästrådgivning hjälper Grevlundagården i sitt miljöarbete

Lisen Bratt Fredricson och Peder Fredricson, kända ryttarprofiler och hästföretagare, har tagit del av Greppa Näringens miljörådgivning till hästgårdar. Grevlundagården blev därmed en av de första gårdarna att testa den nya rådgivningen i Skåne.

"Jag tycker att det är viktigt att vi hästföretagare också tar ansvar"

Att hårdgöra ytor i hagarna och optimera grovfodret är några av de åtgärder som Nissekalle Gustafsson och Hanna Larsson kommer att satsat på efter att de fått Greppa Näringens nya startrådgivning riktad till hästhållare.

Nystart för Greppa Näringen på Mutebo gård

När Anton Magdesjö skulle ta över gården Mutebo utanför Linköping 2016 bestämde han sig för att satsa på dikoproduktion. Sedan något år tillbaka är han också medlem i Greppa Näringen och har hittills hunnit göra en startrådgivning och en foderrådgivning.

”Vi tjänar på att miljön mår bra”

En av Greppa Näringens nya medlemmar är Elin Beckman, nöt‑ och lammproducent på Berga gård i Husby-Oppunda utanför Nyköping.

Rådgivning som ger vinst för både lantbruk och miljö

– Rådgivningsbesöken blir ett tillfälle då jag tänker igenom och räknar på verksamheten och får förslag på bra lösningar. Det tycker Marie Larsson på Enkullens gård utanför Kristinehamn som varit medlem i Greppa Näringen sedan år 2013.

"Vi kan jobba lite friare under ansvar genom att vi visar att vi tar ansvar"

Oskar Lindström i Enhälja utanför Enköping driver en växtodlingsgård på 380 hektar. Sedan han tog över gården 2008 har han gjort flera olika rådgivningar inom Greppa Näringen.

” Lantbruket är en del av lösningen ”

Greppa Näringens rådgivningsmodul Klimatkollen har varit igång sedan 2010 och i takt med att klimatfrågan blivit allt mer aktuell har efterfrågan på rådgivningen bland lantbrukare ökat. Andreas Markusson driver mjölkgård utanför Herrljunga och är en av dem som har gjort Klimatkollen via Greppa Näringen.

"När bonde, rådgivare och myndighet är helt överens"

Med hjälp av rådgivning från Greppa Näringen har Anders Richardsson, lantbrukare på Leregård utanför Falkenberg, hittat en lösning som gör att han kan fortsätta bruka marken inom ett vattenskyddsområde.

”Arbetet för miljön lönade sig för gården"

Det var på grund av Averstadån som lantbrukaren Håkan Thörner först kom i kontakt med Greppa Näringen. Växt­näringsförluster hade mätts i ån sedan 1980-talet och halterna av kväve och fosfor var höga. Länsstyrelsen Värmland tog kontakt med lantbrukarna längs ån för att gemensamt hitta sätt att minska läckaget.