Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.

Filmer

Här har vi samlat filmer som visar hur ett rådgivningsbesök i Greppa Näringen går till, åtgärder och resultat.

Filmserie om kväveoptimering i fyra delar

Filmserie om kväveoptimering. Del 1 - För minskad klimatpåverkan och högre lönsamhet

Filmserie om kväveoptimering. Del 2 - Planera inför nästa år och etablera en jämn gröda

Filmserie om kväveoptimering. Del 3 - Anpassa kvävegödslingen under säsongen och minska risken för förluster

Filmserie om kväveoptimering. Del 4 - Ta hänsyn till variationen inom fältet

Film om resultat från Greppa Näringens hållbarhetsarbete

Under 23 år har över 13 000 lantbrukare tagit del av Greppa Näringens frivilliga rådgivning om miljö- och klimatåtgärder. Många är åtgärderna som har genomförts på gårdsnivå och vi är stolta över att Greppa Näringens medlemmar bidrar till ett hållbarare samhälle.

Film om ersättning för hållbart jordbruk

I ett nytt samarbete mellan WWF, LRF, och Greppa Näringen har en film om några miljöersättningar spelats in. I filmen medverkar lantbrukarparet Sofia och Magnus Karlsson på gården Gunnarstorp i Skaraborg. Filmen visar hur de olika stöden används i deras växtodling och bland annat Emma Hjelm på Jordbruksverket diskuterar hur Greppa Näringens rådgivning kan stödja.

Film om Mellangrödor

I filmen får vi träffa lantbrukaren Kristoffer Gustafsson och rådgivaren Marcus Willert som ger värdefulla tips om vad du ska tänka på om du vill odla mellangrödor.

Film om Biologisk mångfald i åkerlandskapet

På Larsbo gård utanför Trelleborg finns ett stort intresse av att gynna biologisk mångfald. Greppa Näringens rådgivare Jonas Ivarsson har under sitt rådgivningsbesök om biologisk mångfald i åkerlandskapet kommit med flera goda råd om åtgärder som passar just den här gården.

Syntolkad version av filmen om vår nya rådgivning om biologisk mångfald

Kortversion av filmen om vår nya rådgivning om biologisk mångfald

Syntolkad kortversion av filmen om vår nya rådgivning om biologisk mångfald.

Film om Startbesök miljövänlig hästhållning

Åse Ericson på Ullstorp Sörgården i Västergötland har tagit del av den nya rådgivningen "Startbesök miljövänlig hästhållning" för att få hjälp och stöd i hur hon ska sköta sina marker. I filmen ger rådgivaren Lisa Andrae tips på åtgärder och hur man som hästhållare kan tänka för att gynna både miljön och hästhållningen.

Syntolkad version av filmen om vår nya rådgivning för hästföretagare.

Kortversion av filmen om vår nya rådgivning för hästföretagare.

Syntolkad kortversion av filmen om vår nya rådgivning för hästföretagare.

Filmer om Greppa Näringen och Startbesöket

På Balingsta Prästgård i Örsundsbro driver Andreas Eriksson spannmålsproduktion. Han har varit med i Greppa Näringen sedan han startade företaget och fått rådgivning vid ett flertal tillfällen. Rådgivaren Anna Lindgren förklarar bland annat hur startbesöket går till och att hon i samråd med lantbrukaren tar fram en rådgivningsplan som ligger till grund för efterföljande rådgivningar.

Kortversion av filmen från Balingsta Prästgård.

Vi får följa med rådgivare Kristina Yngwes på ett rådgivningsbesök hos Cecilia och Håkan Karlsson i Röstånga, Skåne.

Film om Greppa Näringens resultat del 1

Film om Greppa Näringens resultat del 2

Film om dränering

Med hjälp av en bra dränering är det möjligt att komma ut tidigare på säsongen vilket både gynnar skörden och minskar risken för växtnäringsläckage. I filmen får vi bland annat träffa rådgivaren Camilla Persson och täckdikningsentreprenören Johan Lind som berättar vad som är viktigt att tänka på vad gäller dränering.

Film om rådgivningen Översyn av dränering - 14D

Film om rådgivningen Underhåll av diken - 14U

Film om hantering av stallgödsel

Film om markpackning