Greppa logotyp
Greppa logotyp

Filmer

Här har vi samlat filmer som visar hur ett rådgivningsbesök i Greppa Näringen går till, åtgärder och resultat.

___________________________________________________________

Åse Ericson på Ullstorp Sörgården i Västergötland har tagit del av den nya rådgivningen "Startbesök miljövänlig hästhållning" för att få hjälp och stöd i hur hon ska sköta sina marker. I filmen ger rådgivaren Lisa Andrae tips på åtgärder och hur man som hästhållare kan tänka för att gynna både miljön och hästhållningen.

Kortversion av filmen om vår nya rådgivning för hästföretagare.

På Balingsta Prästgård i Örsundsbro driver Andreas Eriksson spannmålsproduktion. Han har varit med i Greppa Näringen sedan han startade företaget och fått rådgivning vid ett flertal tillfällen. Rådgivaren Anna Lindgren förklarar bland annat hur startbesöket går till och att hon i samråd med lantbrukaren tar fram en rådgivningsplan som ligger till grund för efterföljande rådgivningar.

Kortversion av filmen från Balingsta Prästgård.

Vi får följa med rådgivare Kristina Yngwes på ett rådgivningsbesök hos Cecilia och Håkan Karlsson i Röstånga, Skåne.

Film om Greppa Näringens resultat del 1

Film om Greppa Näringens resultat del 2

Med hjälp av en bra dränering är det möjligt att komma ut tidigare på säsongen vilket både gynnar skörden och minskar risken för växtnäringsläckage. I filmen får vi bland annat träffa rådgivaren Camilla Persson och täckdikningsentreprenören Johan Lind som berättar vad som är viktigt att tänka på vad gäller dränering.

Film om rådgivningen Översyn av dränering - 14D

Film om rådgivningen Underhåll av diken - 14U

Film om hantering av stallgödsel

Film om markpackning