Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.
Rådgivare och lantbrukare med kor i bakgrunden

Startbesök, 1Aa

Under startbesöket går du och rådgivaren igenom din gård och diskuterar vad som kan utvecklas och bli bättre. Ni utgår från växtnäringsbalanser och fakta om gården.

Andra saker ni kan prata om under startbesöket:

 •    gårdens växtföljd och markkarta
 •    system för att hantera stallgödsel
 •    status på vattendrag i din närhet.

Beroende på hur mycket du producerar och din ekonomi diskuterar ni olika framtidsscenarier. Ni planerar även in ytterligare rådgivningar från Greppa Näringen som är bra för dig.

Den här rådgivningen hjälper dig att:

 • få en mer lönsam gödsling
 • se kopplingen mellan insats och resultat
 • minska läckage av växtnäring
 • utnyttja kväve bättre
 • minska utsläpp av växthusgaser.

 

 

Relaterade rådgivningar

 • Hållbarhetsanalysen

  Vill du se helheten i din gårds miljömässiga hållbarhet? Med Hållbarhetsanalysen får du insikt om nuläget och hur gården ligger till i förhållande till andra jämförbara gårdar. Var finns potentialen till förbättringar?

 • Sparsam körning för lantbruksmaskiner

  Gruppaktivitet. Du kan spara både pengar och minska din klimatpåverkan genom att köra sparsamt. Den här rådgivningen består två träffar och innehåller både teori och praktiska övningar i sparsam körning.  

 • Fosforstrategi

  Den här rådgivningen hjälper dig att skapa bättre fosforgivor och växtföljd. Det gynnar både närmaste vattendrag och gårdens ekonomi.