Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.

"Jag tycker att det är viktigt att vi hästföretagare också tar ansvar"

Hanna Larsson och Nissekalle Gustafsson står tillsammans med en häst.

Hanna Larsson och Nissekalle Gustafsson på Rumma gård utanför Gamleby ser ett behov av att även hästföretagare tar ansvar och gör det de kan för miljön. Foto: Pernilla Kvarmo.

Att hårdgöra ytor i hagarna och optimera grovfodret är några av de åtgärder som Nissekalle Gustafsson och Hanna Larsson kommer att satsat på efter att de fått Greppa Näringens nya startrådgivning riktad till hästhållare.

På gården Rumma utanför Gamleby bor Nissekalle och Hanna med sina tre barn som är 14, 16 och 17 år. Tillsammans driver de NKH Breeding & Sport som specialiserat sig på uppfödning av hopphästar. Gården ligger nära ostkusten med Gamlebyån som passerar från sjön Rummen vidare ut i Östersjön. Området är klassat som nitratkänsligt, vilket gör att miljöåtgärder är högst relevanta.

Just nu finns det ett 40-tal hästar på gården, mest avelsston och unghästar, men också några ridhästar och ponnyer. Om allt vill sig väl kommer även fem av stona att föla i år. Ibland säljs fölen direkt, men de som växer upp på Rumma rids in för att sedan skickas iväg till välrenommerad unghästutbildare som tränar och tävlar hästarna innan försäljning. Köpare är både svenska och utländska ryttare.

- När Emma från Hushållningssällskapet ringde och berättade om Greppa Näringens nya rådgivning till hästföretag blev jag nyfiken. Jag tycker att det är viktigt att vi hästföretagare också tar ansvar och gör det vi kan för miljön, dessutom bor vi kustnära och då känns det extra viktigt, säger Nissekalle.

Vallfröblandningar och hårdgöra ytor

Gårdens 150 hektar består av hagar på åker och naturbetesmark samt vallodling. Det mesta av fodret produceras på gården och gödsel förvaras i containrar tills det är dags att gödsla vallen. Att välja vallfröblandningar som är optimala för växande hästar och fölston är något som Nissekalle och Hanna funderar vidare på efter Emmas besök. Genom att optimera näringsinnehållet i fodret minskar risken för överutfodring av hästarna vilket är bra både för plånboken och miljön.

Det finns också långt framskridna planer på att hårdgöra ytor i hagarna och bygga vindskydd till de hästar som bara är ute dagtid. Genom att fodra på hårda platta ytor minskar foderspillet och det blir lättare att ta bort gödslet. Gårdens hagar är belägna i kuperad stenig terräng och på åkermark som blir rejält lerig vissa tider på året vilket gör det svårmockat.

- Efter rådgivningen har jag köpt en betongblandare och ska ägna sommaren åt att gjuta plattor i hagarna. Vi tänker fodra där för att minska foderspill och jag resonerade med Emma om hur vi även kan få det att fungera som hästtoalett, säger Nissekalle.

Ridhus av perforerad plåt

Det råder full aktivitet på gården och många utvecklingsprojekt är på gång. Nyligen byggde Nissekalle och Hanna ett lite annorlunda ridhus av perforerad plåt som används flitigt inte minst av döttrarna. Och för några år sedan byggde de ut dammen vilken både gynnar den biologiska mångfalden och fungerar som bevattningsdamm till ridbanan och ridhuset.

Emma Johansson, som arbetar som rådgivare på Hushållningssällskapet Kalmar Kronoberg Blekinge, tycker att startrådgivningen till hästgårdar skiljer sig lite från startrådgivningen till lantbruksföretag genom att man redan vid första besöket diskutera lösningar på problem. På lantbruksföretag börjar man startbesöket med att göra en växtnäringsbalans och därefter planeras rådgivningen.

- Under det första besöket på hästgården är det viktigt att se var den största miljöpåverkan finns, här spelar går­dens placering i landskapet stor roll. När jag är ute på gårdarna diskuterar vi ofta problem med upptrampade hagar, men också renhållning av hagar, gödselförvaring och hur utfodring­en sköts i hagarna. På Rumma gård har vi även pratat om att det vore bra att flytta in staketet från hagen som gränsar till ån för att skapa en skyddszon och på så sätt minska näringsläckaget.

Miljörådgivning efterlängtad hos hästföretagare

Startbesöket avslutas med att man tillsammans göra upp en rådgivningsplan för nästkommande tre år om behov och intresse finns. I planen för Rumma gård ligger bland annat Greppa Näringens rådgivning om grovfoderodling, översyn av byggnader och våtmarksskötsel.

- Just nu känns det som att efterfrågan på rådgivning inom miljö är stor hos hästföretagarna. Jag tror att det hänger ihop med övergöd­ningsutredningen och att många har insett att de behöver sätta sig in i sin egen gårds miljöpåverkan och vad de kan göra för att minska den, säger Emma.

Miljövänlig hästhållning

Greppa Näringens kostnadsfria rådgivning Startbesök miljövänlig hästhållning är frivillig och riktar sig till dig som har minst 15 hästar. Om du är intresserad av rådgivning kontakta din länsstyrelse för att se vilka möjligheter som finns i just ditt län. Läs mer om rådgivningen.