Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.

Investeringskalkyl för täckdikning

Med hjälp av den här kalkylen kan du räkna på om det kan vara lönsamt att investera i din täckdikning på din gård.

Fält med en täckdikningsplog

Foto: Thomas Adolfsén

Förberedelser

Innan du börjar räkna är det bra om du plockat fram siffror på:

  • förväntad total investeringskostnad för täckdikningen
  • nuvarande växtföljd på gården
  • pris på respektive gröda i växtföljden
  • uppskattad negativ påverkan av att täckdikningen inte är i full funktion
  • normarlskörden när täckdikningen är i full funktion
  • total täckdikad areal
  • total areal på gården

Du kan också ändra andra faktorer som ränta och avskrivningstid eller kostnader som ökar eller minskar efter din investering. Kalkylen öppnas som en Excel-fil och i den gör du dina justeringar. Det finns ytterligare två flikar i filen med exempel på växtföljder.

Har du förbättringsförlag? Kontakta oss gärna!

mellanrum

Arbetet med investeringskalkyl föt täckdikning är finansieras av medel från landsbygdsprogrammet.

EU-logga Jordbruksfonden