Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.

I Östergötlands län erbjuds den individuella rådgivningen i första hand till lantbruksföretag som har mer än 50 hektar åkermark och/eller har fler än 15 djurenheter. Beräkningsverktyg på Greppa Näringens hemsida samt länsstyrelsens aktiviteter är öppna för alla.

För att ta del av rådgivningen måste du vara aktiv lantbrukare och anmäla dig som medlem i Greppa Näringen. Du kan antingen ladda ner anmälningsformuläret och skicka till din länsstyrelse med posten eller fylla i formuläret nedan så hör någon från länsstyrelsen av sig till dig.
Frivilligt

Frivilligt

  • Anmälan

Du blir medlem i Greppa Näringen genom att fylla i ett anmälningsformulär. Din länsstyrelse kommer att kontakta dig och tala om vilka rådgivningsföretag som utför rådgivningen.

  • Startbesök

Det första besöket går ut på att lära känna dig och din gård. Du och rådgivaren gör en växtnäringsbalans och går igenom behovet av rådgivning.

  • Rådgivning

Du och din rådgivare jobbar nu vidare med de åtgärder du och diskuterade under startbesöket.

Om du är intresserad kan du göra egna beräkningar med hjälp av våra beräkningsverktyg som finns här på hemsidan.

  • Uppföljningsbesök

Efter ca 7 rådgivningsbesök gör du och rådgivaren en ny växtnäringsbalans och går igenom vad som fungerat på gården. Om behov finns gör ni en ny rådgivningsplan.

Fältvandringar och kurser

Alla lantbrukare är välkomna på Greppa Näringens regionala aktiviteter, oavsett var gården ligger, hur stor den är eller vad den har för produktionsinriktning.

Prioriteringar i Östergötlands län

Växtnäringsrådgivning

Rådgivning som handlar om hur gården kan öka sin växtnärings­effektivitet och minska förlusterna av växtnäring till vattendragen prioriterar vi till områden med hög näringsbelastning. Det gäller rådgivning om till exempel växtnäringsbalanser, gödslingsplaner, markpackning, växtföljder, våtmarker, dränering och precisionsodling.

Prioriterade områden:

  • Vikbolandet (start 2015)
  • Söderköpingsåns avrinningområde (start 2016)
  • Söder om Roxen (start 2017)
  • Svartåns avrinningsområde (start 2018)
  • Norr om Roxen och runt Glan (start 2019)

Se karta över prioriterade områden Pdf, 2.8 MB..

Klimatrådgivning

Rådgivning som handlar om hur gården kan effektivisera sin produktion för att minska utsläppen av klimatgaser prioriterar vi till djurgårdar oavsett var de ligger i länet. Det gäller rådgivning om till exempel växtnäringsbalanser, grovfoderodling, stallgödselspridning, energi­effektivisering, byggplanering, stallmiljö, utfodring och betesstrategi.

Det finns inga planerade träffar just nu

Kontakt:

Lovisa Granberg
010-223 54 90