Greppa logotyp
Greppa logotyp


I Östergötlands län erbjuds den individuella rådgivningen i första hand till lantbruksföretag som har mer än 50 hektar åkermark och/eller har fler än 25 djurenheter. Beräkningsverktyg på Greppa Näringens hemsida samt länsstyrelsens aktiviteter är öppna för alla.

För att ta del av rådgivningen måste du vara aktiv lantbrukare och anmäla dig som medlem i Greppa Näringen.

Prioriteringar i Östergötlands län

Växtnäringsrådgivning

Rådgivning som handlar om hur gården kan öka sin växtnärings­effektivitet och minska förlusterna av växtnäring till vattendragen prioriterar vi till områden med hög näringsbelastning. Det gäller rådgivning om till exempel växtnäringsbalanser, gödslingsplaner, markpackning, växtföljder, våtmarker, dränering och precisionsodling.

Prioriterade områden:

  • Vikbolandet (start 2015)
  • Söderköpingsåns avrinningområde (start 2016)
  • Söder om Roxen (start 2017)
  • Svartåns avrinningsområde (start 2018)
  • Norr om Roxen och runt Glan (start 2019)

Se karta över prioriterade områdenPDF.

Klimatrådgivning

Rådgivning som handlar om hur gården kan effektivisera sin produktion för att minska utsläppen av klimatgaser prioriterar vi till djurgårdar oavsett var de ligger i länet. Det gäller rådgivning om till exempel växtnäringsbalanser, grovfoderodling, stallgödselspridning, energi­effektivisering, byggplanering, stallmiljö, utfodring och betesstrategi.

Fältvandringar och kurser

Alla lantbrukare är välkomna på Greppa Näringens regionala aktiviteter, oavsett var gården ligger, hur stor den är eller vad den har för produktionsinriktning.

Det finns inga träffar planerade just nu

Det finns inga planerade träffar just nu
Hitta rådgivningsföretag i ditt län

Kontakt:

Lovisa Granberg
010-223 54 90