Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.

Vill du veta mer om

Växtnäringsbalans via Mina sidor

En växtnäringsbalans är skillnaden mellan tillförd och bortförd växtnäring. Balansen görs i Sverige "vid gårdsgrind". Den mäter flödet till gården med insatsmedel, kvävenedfall och kvävefixering och från gården med produkter.

Säsongsnytt

Under säsong är vi ute i fält och följer markens kväveleverans. På så sätt kan du få regelbunden rapportering om hur mycket kväve som tagits upp av grödan fram till vetets axgång. Du får också annan information som hjälper dig att bestämma gödselgivan. Vi skickar ut separata rapporter från fem regioner.

På gång

Just nu har vi inga planerade aktiviteter i ditt län.

Du hittar fler aktiviteter i kalendern på länsstyrelsens webbplats.

Nyheter