Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.

Vill du veta mer om

Ny rådgivning med hållbarhetsfokus

Lantbrukssektorn är en viktig del av Sveriges arbete för ett hållbart samhälle. För att lantbrukare ska få förståelse och kontroll över sitt eget hållbarhetsarbete lanserar Greppa Näringen en ny typ av rådgivning – Hållbarhetsanalysen .

Gödselkalkylen

Beräkna det ekonomiska värdet före och efter spridning av organisk gödsel. Välj mellan stallgödsel från flera djurslag eller på fasta eller flytande biprodukter, en eller flera grödor, spridare, tidpunkter för spridning och nedbrukningstider för att jämföra det ekonomiska värdet efter spridning vid olika alternativ. Du ser också värden för kväveeffektivitet, kostnad för markpackning och miljöindex beroende på kombinationerna.

På gång

Just nu har vi inga planerade aktiviteter i ditt län.

Du hittar fler aktiviteter i kalendern på länsstyrelsens webbplats.

Nyheter