Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.

Vill du veta mer om

Växtnäringsbalans via Mina sidor

En växtnäringsbalans är skillnaden mellan tillförd och bortförd växtnäring. Balansen görs i Sverige "vid gårdsgrind". Den mäter flödet till gården med insatsmedel, kvävenedfall och kvävefixering och från gården med produkter.

Startbesök miljövänlig hästhållning, 1Ah

Har du många hästar och vill lära dig mer om hur hästarna påverkar miljön? Då är den här rådgivningen för dig.

På gång

Just nu har vi inga planerade aktiviteter i ditt län.

Du hittar fler aktiviteter i kalendern på länsstyrelsens webbplats.

Nyheter