Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.

Vill du veta mer om

Ny funktion i beräkningsverktyget Vera

Med beräkningsverktyget Vera kan du ta fram beslutsunderlag för åtgärder som ökar ditt utnyttjandet av växtnäring på gården. Till exempel får du i gödslingsplanen en överblick över gårdens grödor och kan lägga upp gödslingen till dem. Och i klimatkollen får du en känsla för vad som är stort och smått i gårdens klimatpåverkan.

Ny film om miljöersättningarna

Nära 900 000 hektar brukas med den nya ettåriga ersättningen Precionsjordbruk planering och 140 000 hektar får ersättningen för fång- och mellangröda. Det kommer sammantaget ge minskad kväveutlakning från växtodlingen. Men anslutningsgraden för anpassade skyddszoner och vanliga skyddszoner utmed vatten som minskar jord- och fosforläckaget behöver fortfarande öka.

På gång

Just nu har vi inga planerade aktiviteter i ditt län.

Du hittar fler aktiviteter i kalendern på länsstyrelsens webbplats.

Nyheter