Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.

Vill du veta mer om

Hitta rådgivningsföretag

Här kan du leta fram vilka företag som utför vilken rådgivning i ditt län. Du kan välja om du vill se vilka rådgivningsbesök ett företag utför eller vilka företag som utför en specifik rådgivning.

Växtnäringsbalans via Mina sidor

En växtnäringsbalans är skillnaden mellan tillförd och bortförd växtnäring. Balansen görs i Sverige "vid gårdsgrind". Den mäter flödet till gården med insatsmedel, kvävenedfall och kvävefixering och från gården med produkter.

På gång

Just nu har vi inga planerade aktiviteter i ditt län.

Du hittar fler aktiviteter i kalendern på länsstyrelsens webbplats.

Nyheter