Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.

Vill du veta mer om

Nu mäter vi kväveupptag i höstvete

Under säsong är vi ute i fält och följer markens kväveleverans. På så sätt kan du få regelbunden rapportering om hur mycket kväve som tagits upp av grödan fram till vetets axgång. Du får också annan information som hjälper dig att bestämma gödselgivan. Vi skickar ut separata rapporter från fem regioner.

Gör en växtodlingsplan i Vera

Du hämtar lätt data från din SAM-ansökan som underlag till din växtodlingsplan.

På gång

Just nu har vi inga planerade aktiviteter i ditt län.

Du hittar fler aktiviteter i kalendern på länsstyrelsens webbplats.

Nyheter