Gör en växtodlingsplan

Med beräkningsverktyget Vera kan du ta fram beslutsunderlag för åtgärder som ökar ditt utnyttjande av växtnäring på gården. Till exempel får du i gödslingsplanen en överblick över gårdens grödor och kan planera gödslingen till dem. Och i klimatkollen får du en känsla för vad som är stort och smått i gårdens klimatpåverkan.

Hur mår min jord?

En god och stabil markstruktur och fungerande dränering är grunden för en väl fungerande odlingsjord och god jordhälsa. Men hjälp av markvårdsappen Hur mår min jord? kan du få koll på din jord, göra åtgärdslistor, och följa upp förändringar. Du kan även skapa PDF-rapporter av dina resultat och åtgärdslistor. Appen är framtagen av Jordbruksverket i samarbete med SLU.