Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.

"Vi kan jobba lite friare under ansvar genom att vi visar att vi tar ansvar"

Bild på Oskar Lindström

– Vi lantbrukare tänker nog inte alltid på att genom att vi nyttjar Greppa Näringens rådgivning kan vi bidra till att minska regleringar. Vi kan jobba lite friare under ansvar genom att vi visar att vi tar ansvar, säger Oskar Lindström i Enhälja. Foto. Teresia Borgman

Oskar Lindström i Enhälja utanför Enköping driver en växtodlingsgård på 380 hektar. Sedan han tog över gården 2008 har han gjort flera olika rådgivningar inom Greppa Näringen.

Kvitto på att man gör rätt

På gården bor Oskar tillsammans med sin sambo Josefine Johansson och sonen Viktor som precis har fyllt två. Trots att Oskar bara är 34 år har han hunnit driva lantbruket i över tio år och expanderat från 100 hektar till 380 hektar växtodling. Att Oskar är driven och väldigt intresserad av att sätta sig in i detaljerna går inte att ta miste på. Han är kunnig på Greppas rådgivningar och har funderat mycket på optimering av sin egen verksamhet.

– För mig är det viktigt att göra så rätt som möjligt och det är nog därför jag gillar spridartestet, där får man ett kvitto direkt på om gödningen sprids jämt eller inte. Vi lägger stora pengar på gödningen och resultatet syns ju även i skörden. Och kör jag åt andra känns det extra viktigt, man vill ju vara nöjd med sitt arbete, säger Oskar.

Greppa Näringen finns i hela landet

Greppa Näringen startade 2001 och erbjöds från början bara till lantbrukare i de sydligare länen för att successivt utvidgas till att gälla hela landet. Syftet med rådgivningen är att den ska leda till åtgärder för att minskade utsläpp av klimatgaser, minska övergödningen och verka för en säker användning av växtskyddsmedel. Rådgivningen finansieras via landsbygdsprogrammet och är kostnadsfri för lantbrukaren. Villkoren för att få ta del av rådgivningen kan variera i de olika länen, men i de flesta län finns det ett grundkrav på att lantbrukaren ska ha minst 25 djurenheter eller 50 hektar mark.

Frivilliga åtgärder kan minska regleringar

Greppa Näringen är en del av lantbrukets frivilliga miljöarbete och viktig för svenskt lantbruk. Genom att ta del av rådgivningen visar lantbrukarna att de är engagerade och vill bli bättre. I många fall gynnar åtgärderna även gårdens ekonomi.

– Vi lantbrukare tänker nog inte alltid på att genom att vi nyttjar Greppa Näringens rådgivning kan vi bidra till att minska regleringar. Vi kan jobba lite friare under ansvar genom att vi visar att vi tar ansvar, menar Oskar.

Fakta Enhälja

Oskar Lindström driver gården i Enhälja utanför Enköping där han bedriver växtodling på 380 hektar.