Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.

Om Greppa Näringen

Greppa Näringen erbjuder kostnadsfri rådgivning som både lantbrukare och miljön tjänar på. Målen är minskade utsläpp av klimatgaser, minskad övergödning och säker användning av växtskyddsmedel. Vi arbetar med lösningar som ligger i framkant inom miljö- och klimatområdet och är en drivkraft för lönsam tillväxt i den svenska lantbruksnäringen.

Bakgrund och framtid

Från att i början av 2000-talet ha börjat som ett ganska utpräglat övergödningsprojekt har Greppa Näringen breddats till ett hållbarhetsprojekt med bibehållet fokus på systematik och långsiktighet.

Resultat

Inom Greppa Näringen sker uppföljning på flera olika sätt. På gårdsnivå genom återkommande besök och i det större perspektivet genom utvärderingar och sammanställningar av rådgivningen.

Kontakt

Vi som arbetar i den centrala projektgruppen kan hjälpa dig med frågor som gäller Greppa Näringen.