Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.

Om Greppa Näringen

Greppa Näringen erbjuder kostnadsfri rådgivning som både lantbrukare och miljön tjänar på. Målen är minskade utsläpp av klimatgaser, minskad övergödning och säker användning av växtskyddsmedel. Vi arbetar med lösningar som ligger i framkant inom miljö- och klimatområdet och är en drivkraft för lönsam tillväxt i den svenska lantbruksnäringen.

Fakta om Greppa Näringen

Greppa Näringen är lantbrukets stora hållbarhetsprojekt med fokus på systematik och långsiktighet. Genom rådgivning på gårdsnivå har Greppa Näringen ökat kunskapen hos Sveriges lantbrukare i miljö- och klimatfrågor i mer än 20 år.

Resultat

Inom Greppa Näringen sker uppföljning på flera olika sätt. På gårdsnivå genom återkommande besök och i det större perspektivet genom utvärderingar och sammanställningar av rådgivningen.

Om webbplatsen

Webbplatsen greppa.nu fungerar i alla vanliga webbläsare. Den fungerar bäst i de senaste versionerna av Edge, Chrome, Safari och Mozilla Firefox.