Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.
Lantbrukare kör traktor tillsammans med rådgivare

Sparsam körning för lantbruksmaskiner

Gruppaktivitet. Du kan spara både pengar och minska din klimatpåverkan genom att köra sparsamt. Den här rådgivningen består två träffar och innehåller både teori och praktiska övningar i sparsam körning. 

Under en kurs i sparsam körning lär du dig hur du kan minska drivmedelsanvändningen för lantbruksmaskiner vid olika typer av arbetsmoment. Ett sparsamt körsätt kan minska drivmedelanvändningen med 5 till 15 procent.

Totalt omfattar kursen cirka 10 timmar, en heldag med teori och praktiska körmoment samt en uppföljningsträff på ca 2-3 h. Under uppföljningsträffen finns det möjlighet för deltagarna för att dela erfarenheter och kursledaren repeterar de viktigaste delarna av teorimomentet från den första kursträffen. Efter uppföljningsträffen får du ett kursintyg.

Kurser i Sparsam körning för lantbruksmaskiner är upphandlade av Jordbruksverket under perioden 2022 - 2024. Är du intresserad av delta i en kurs kan du kontakta upphandlade leverantörer direkt. Kontaktuppgifter hittar du nedan.

Jordbruksverket har skrivit avtal med företag och organisationer som organiserar kurs i sparsam körning.

Hushållningssällskapet

Blekinge, Hallands, Kalmar, Kronobergs och Skåne län

Fredrik Hallefält

Dalarnas, Gävleborgs, Stockholms och Uppsala län

Richard Eriksson

Gotlands län

Jörgen Olsson

Norrbottens län

Erik Häggbom

Sörmlands, Västmanlands län

Richard Eriksson

Värmlands län

Hugo Westlin

Daniel Hedeås

Västra Götalands län

Per Hansson

Svante Andersson

Christer Johansson

Jönköping, Örebro och Östergötlands län

Ludvig & Co AB

Jämtlands, Västerbottens och Västernorrlands län

Ingvar Persson

Kurserna är en del av Jordbruksverkets projekt ”Minskad klimatpåverkan och förnybar energi – kurser i sparsam körning” inom landsbygdsprogrammet 2014–2024.

Jordbruksverkets logo
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Europa investerar i landsbygdsområden.

Den här rådgivningen hjälper dig att:

 • spara pengar
 • använda drivmedel mer effektivt
 • minska gårdens påverkan på klimatet genom att använda drivmedel på ett smartare sätt.

 

 

Relaterade rådgivningar

 • Energikollen för djurgårdar

  Du kan spara både energi och pengar genom att lära dig hur du använder energi mer effektivt. Har du djur kan du få individuell rådgivning.  

 • Biogasrådgivning

  Gruppaktivitet. Det finns rådgivning för dig som är intresserad av att satsa på biogas. Du kan till exempel gå på inspirerande gruppträffar om biogas eller bilda biogasnätverk för att utbyta erfarenheter med andra biogasintresserade företagare. Du kan också få enskild biogasrådgivning. Vi har avtal med flera rådgivningsföretag som har hög kompetens inom biogas.

 • Hållbarhetsanalysen

  Vill du se helheten i din gårds miljömässiga hållbarhet? Med Hållbarhetsanalysen får du insikt om nuläget och hur gården ligger till i förhållande till andra jämförbara gårdar. Var finns potentialen till förbättringar?