Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.
Biogasanläggning

Foto: Alex Regnér

Rådgivning om biogas

Det finns rådgivning för dig som är intresserad av att satsa på biogas. Du kan till exempel gå på inspirerande gruppträffar om biogas eller bilda biogasnätverk för att utbyta erfarenheter med andra biogasintresserade företagare. Du kan också få enskild biogasrådgivning. Vi har avtal med flera rådgivningsföretag som har hög kompetens inom biogas.

Grupprådgivning

Nyfiken på biogas (biogasmodul 1)

En kunskaps- och inspirationsträff i grupp för dig som vill veta mer om biogas. Träffen ger dig en introduktion till framgångsrik produktion av biogas på gården. Den är riktad till företag på landsbygden som är intresserade av att starta biogasproduktion. Rådgivaren som håller i träffen har goda kunskaper om lantbruksbaserad biogas.

Bilda ett biogasnätverk (biogasmodul 4)

Ett biogasnätverk ger kompetensutveckling i grupp för dig som äger en biogas­anläggning eller som vill starta en biogasanläggning med substrat från djurhållning och biomassa. Nätverket har två till tre träffar per år under ledning av en biogasrådgivare, med möjlighet att bjuda in föreläsare och göra studiebesök.

Enskild rådgivning

Är biogas något för mig? (biogasmodul 2)

Under rådgivningen diskuterar du och rådgivaren vilka förutsättningar din gård har för att producera biogas, med hänsyn till gårdens potential att producera och avsätta biogas. Ni beräknar också hur mycket biogas som det går att producera med tillgängliga substrat som till exempel stallgödsel.

Rådgivaren lägger 8 till 12 timmar på rådgivningen, varav besöket på din gård tar cirka 3 timmar.

Om ni kommer fram till att det är lönt att gå vidare med planering av en biogasanläggning på din gård, så finns det möjlighet att gå vidare med fördjupad rådgivning (biogasmodul 3a och 3b).

Fördjupad biogasrådgivning (biogasmodul 3a)

I biogasmodul 3a görs fördjupade beräkningar inför investeringar i en biogas­produktions­­anläggning.

Rådgivningen inkluderar en ekonomisk beräkning och en riskanalys, med två till tre alternativ som visar hur det ekonomiska utfallet påverkas av parametrar som gödselgasstöd och energipris. Du och rådgivaren beräknar även klimatnyttan och biogödselns värde. Analysen visar under vilka förutsättningar det är möjligt att investera i biogasproduktion. Rådgivningen ska lägga grunden för fortsatt rådgivning i biogasmodul 3b.

Fördjupad biogasrådgivning (biogasmodul 3b)

Biogasmodul 3b ger fördjupad biogasrådgivning, med fokus på affärsmöjligheter, lagstiftning och planering. Den ska ge ett bra stöd inför en investering.

Rådgivningen inkluderar fortsatt diskussion om nyttor, ekonomisk beräkning och riskanalys, utifrån resultaten som tagits fram i biogasmodul 3a. Rådgivningen ger också vägledning om företagets förutsättningar att investera i biogasproduktion, och du får även ett förslag till tidsplan. Biogasrådgivaren lägger 8 till 10 timmar.

Den här rådgivningen hjälper dig att:

 • spara pengar
 • använda energi mer effektivt
 • förstå framtida behov av energi och veta hur du kan förbereda dig
 • minska gårdens påverkan på klimatet genom att använda energi på ett smartare sätt.

 

 

Relaterade rådgivningar

 • Sparsam körning för lantbruksmaskiner

  Du kan spara både pengar och minska din klimatpåverkan genom att köra sparsamt. Den här rådgivningen består två träffar och innehåller både teori och praktiska övningar i sparsam körning.  

 • Energikollen för djurgårdar

  Du kan spara både energi och pengar genom att lära dig hur du använder energi mer effektivt. Har du djur kan du få individuell rådgivning.  

 • Hållbarhetsanalysen

  Vill du se helheten i din gårds miljömässiga hållbarhet? Med Hållbarhetsanalysen får du insikt om nuläget och hur gården ligger till i förhållande till andra jämförbara gårdar. Var finns potentialen till förbättringar?