Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.
Klöverhumla på rödklöver

Biologisk mångfald i åkerlandskapet, 17A

Försörjningen av livsmedel förutsätter att det finns en biologisk mångfald. I den här rådgivningen lär du dig hur du gynnar den biologiska mångfalden, utifrån de förutsättningar som finns på din gård.

Ett varierat och artrikt odlingslandskap är nödvändigt för att producera livsmedel. Dessutom får det oss att må bra. Om du är intresserad av pollinerande insekter, nyttodjur, fåglar, vilt och växter är rådgivningen för dig.

Du får hjälp att se vilka resurser du har idag som gynnar den biologiska mångfalden, men också vad du kan göra ytterligare. Du och din rådgivare diskuterar kostnader, ditt personliga intresse och den uppskattade effekten av olika åtgärder.

Efter rådgivningen har du en lista med förslag på vad du kan göra. Det kan till exempel vara att anlägga en skalbaggsås eller tips på fröblandningar till blommande kantzoner.

Den här rådgivningen hjälper dig att:

 • förstå hur pollinerande insekter förbättrar pollineringen
 • få högre skörd av grödor som klöverfrö, oljeväxter, åkerbönor, jordgubbar och äpplen
 • veta vad du ska göra för att öka nyttodjur och därmed predationstrycket på skadeinsekter
 • veta hur du får fler fåglar att trivas på din gård
 • öka gårdens tillgång på jaktbart vilt.

 

 

Relaterade rådgivningar

 • Hållbarhetsanalysen

  Vill du se helheten i din gårds miljömässiga hållbarhet? Med Hållbarhetsanalysen får du insikt om nuläget och hur gården ligger till i förhållande till andra jämförbara gårdar. Var finns potentialen till förbättringar?

 • Våtmarksplanering

  En våtmark på gården är oftast ett trevligt inslag och ett uppskattat tillhåll för fåglar. Är våtmarken rätt utformad bidrar den även till att minska läckage av växtnäring till vattendragen.

 • Skötsel/restaurering av våtmark

  Våtmarken är ett trevligt inslag på gården och ett uppskattat tillhåll för fåglar. Om du sköter våtmarken rätt bidrar den även till mindre läckage av växtnäring.

Klöverhumla. Foto: Petter Haldén.