Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.
Klöverhumla på rödklöver

Biologisk mångfald i åkerlandskapet, 17A

Försörjningen av livsmedel förutsätter att det finns en biologisk mångfald. I den här rådgivningen lär du dig hur du gynnar den biologiska mångfalden, utifrån de förutsättningar som finns på din gård.

Ett varierat och artrikt odlingslandskap är nödvändigt för att producera livsmedel. Dessutom får det oss att må bra. Om du är intresserad av pollinerande insekter, nyttodjur, fåglar, vilt och växter är rådgivningen för dig.

Du får hjälp att se vilka resurser du har idag som gynnar den biologiska mångfalden, men också vad du kan göra ytterligare. Du och din rådgivare diskuterar kostnader, ditt personliga intresse och den uppskattade effekten av olika åtgärder.

Efter rådgivningen har du en lista med förslag på vad du kan göra. Det kan till exempel vara att anlägga en skalbaggsås eller tips på fröblandningar till blommande kantzoner.

Den här rådgivningen hjälper dig att:

 • förstå hur pollinerande insekter förbättrar pollineringen
 • få högre skörd av grödor som klöverfrö, oljeväxter, åkerbönor, jordgubbar och äpplen
 • veta vad du ska göra för att öka nyttodjur och därmed predationstrycket på skadeinsekter
 • veta hur du får fler fåglar att trivas på din gård
 • öka gårdens tillgång på jaktbart vilt.

 

 

Relaterade rådgivningar

 • Odlingsstrategi med och utan glyfosat

  Hur kan du odla med mindre glyfosat i växtföljden? I den här rådgivningen får du hjälp att ta ta fram en strategi för alternativ till glyfosat där du samtidigt får bort rotogräs.

 • Hållbarhetsanalysen

  Vill du se helheten i din gårds miljömässiga hållbarhet? Med Hållbarhetsanalysen får du insikt om nuläget och hur gården ligger till i förhållande till andra jämförbara gårdar. Var finns potentialen till förbättringar?

 • Sparsam körning för lantbruksmaskiner

  Du kan spara både pengar och minska din klimatpåverkan genom att köra sparsamt. Den här rådgivningen består två träffar och innehåller både teori och praktiska övningar i sparsam körning.  

Klöverhumla. Foto: Petter Haldén.