Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.
Våtmark

Våtmarksplanering, 14A

En våtmark på gården är oftast ett trevligt inslag och ett uppskattat tillhåll för fåglar. Är våtmarken rätt utformad bidrar den även till att minska läckage av växtnäring till vattendragen.

Genom den här rådgivningen blir du mer medveten om hur växtnäring belastar miljön. Du får veta hur du anlägger en våtmark som samtidigt gynnar djur och växter i landskapet.

Du och rådgivaren går igenom hur dina förutsättningar ser ut. Ni tittar på kartor och hur dina fält dräneras samt uppskattar vattnets tillrinningsområden. Kanske finns det platser som är speciellt intressanta att skydda i området?

Rådgivaren bedömer om det är lämpligt att anlägga en våtmark på gården och diskuterar kostnader och finansiering. Ni kan även diskutera möjligheten att anlägga en damm som samlar fosfor.

En våtmarksrådgivning kan du få oavsett hur stor din gård är. För den här rådgivningen ställer vi alltså inte samma krav som för många andra av Greppa Näringens rådgivningar, det vill säga minst 15 djurenheter eller minst 50 ha åkermark.

Den här rådgivningen hjälper dig att:

 • se dina förutsättningar för våtmark på gården
 • ansöka om anläggningsstöd
 • minska kväveläckage till omgivande vattenmiljö
 • öka den biologiska mångfalden i odlingslandskapet.

 

 

Relaterade rådgivningar

 • Skötsel/restaurering av våtmark

  Våtmarken är ett trevligt inslag på gården och ett uppskattat tillhåll för fåglar. Om du sköter våtmarken rätt bidrar den även till mindre läckage av växtnäring.

 • Biologisk mångfald i åkerlandskapet

  Försörjningen av livsmedel förutsätter att det finns en biologisk mångfald. I den här rådgivningen lär du dig hur du gynnar den biologiska mångfalden, utifrån de förutsättningar som finns på din gård.

 • Markpackning

  Markpackning påverkar gårdens förmåga att producera på lång sikt. I den här rådgivningen lär du dig om risker och hur du undviker allvarliga skador.