Våtmark

Våtmarksplanering, 14A

En våtmark på gården är oftast ett trevligt inslag och ett uppskattat tillhåll för fåglar. Är våtmarken rätt utformad bidrar den även till att minska läckage av växtnäring till vattendragen.

Genom den här rådgivningen blir du mer medveten om hur växtnäring belastar miljön. Du får veta hur du anlägger en våtmark som samtidigt gynnar djur och växter i landskapet.

Du och rådgivaren går igenom hur dina förutsättningar ser ut. Ni tittar på kartor och hur dina fält dräneras samt uppskattar vattnets tillrinningsområden. Kanske finns det platser som är speciellt intressanta att skydda i området?

Rådgivaren bedömer om det är lämpligt att anlägga en våtmark på gården och diskuterar kostnader och finansiering. Ni kan även diskutera möjligheten att anlägga en damm som samlar fosfor.

En våtmarksrådgivning kan du få oavsett hur stor din gård är. För den här rådgivningen ställer vi alltså inte samma krav som för många andra av Greppa Näringens rådgivningar, det vill säga minst 15 djurenheter eller minst 50 ha åkermark.

Den här rådgivningen hjälper dig att:

  • se dina förutsättningar för våtmark på gården
  • ansöka om anläggningsstöd
  • minska kväveläckage till omgivande vattenmiljö
  • öka den biologiska mångfalden i odlingslandskapet.