Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.
Våtmark

Skötsel/restaurering av våtmark, 14B

Våtmarken är ett trevligt inslag på gården och ett uppskattat tillhåll för fåglar. Om du sköter våtmarken rätt bidrar den även till mindre läckage av växtnäring.

I den här rådgivningen får du ökad kunskap och medvetenhet om våtmarker. Du får råd om hur du sköter våtmarken så att den kan fylla sin funktion under många år framöver.

Din rådgivare besiktar våtmarken och ger förslag till hur du sköter den ännu bättre. Du lär dig om hur dammen samlar näring och bidrar till den biologiska mångfalden.

Vissa av Greppa Näringens rådgivningar kräver att du har fler än 25 djur och minst 50 ha åkermark för att få rådgivningen. Här ställer vi dock inte sådana krav.

Den här rådgivningen hjälper dig att:

 • veta vilken skötsel av våtmark som ger miljöersättning
 • minska kväveläckaget till omgivande vattenmiljön
 • öka den biologiska mångfalden i odlingslandskapet.

 

 

Relaterade rådgivningar

 • Våtmarksplanering

  En våtmark på gården är oftast ett trevligt inslag och ett uppskattat tillhåll för fåglar. Är våtmarken rätt utformad bidrar den även till att minska läckage av växtnäring till vattendragen.

 • Biologisk mångfald i åkerlandskapet

  Försörjningen av livsmedel förutsätter att det finns en biologisk mångfald. I den här rådgivningen lär du dig hur du gynnar den biologiska mångfalden, utifrån de förutsättningar som finns på din gård.

 • Växtskyddshantering

  God kunskap om växtskyddsmedel och planering är grunden för en säker användning. I den här rådgivningen får du lära dig om risker, säkerhet och miljö, men även hjälp att hitta bra rutiner.