Våtmark

Skötsel/restaurering av våtmark, 14B

Våtmarken är ett trevligt inslag på gården och ett uppskattat tillhåll för fåglar. Om du sköter våtmarken rätt bidrar den även till mindre läckage av växtnäring.

I den här rådgivningen får du ökad kunskap och medvetenhet om våtmarker. Du får råd om hur du sköter våtmarken så att den kan fylla sin funktion under många år framöver.

Din rådgivare besiktar våtmarken och ger förslag till hur du sköter den ännu bättre. Du lär dig om hur dammen samlar näring och bidrar till den biologiska mångfalden.

En våtmarksrådgivning kan du få oavsett hur stor din gård är. För den här rådgivningen ställer vi alltså inte samma krav som för många andra av Greppa Näringens rådgivningar, det vill säga minst 15 djurenheter eller minst 50 ha åkermark.

Den här rådgivningen hjälper dig att:

  • veta vilken skötsel av våtmark som ger miljöersättning
  • minska kväveläckaget till omgivande vattenmiljön
  • öka den biologiska mångfalden i odlingslandskapet.