Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.
Rådgivare och lantbrukare samtalar

Uppföljningsbesök, 1B

Några år efter att du haft din första rådgivning med Greppa Näringen är det bra med en uppföljning. Då har du genomfört din rådgivningsplan och kan följa upp råden du fått.

Under uppföljningsbesöket får du hjälp att se vilka framsteg du gjort. Men även vad du kan göra ytterligare för att förbättra. Du får göra en ny växtnäringsbalans och hjälp att sätta nya mål för din gård, gårdens ekonomi och miljön.

Den här rådgivningen hjälper dig att:

 • få större lönsamhet
 • se vilka effekter dina åtgärder haft
 • minska förluster av växtnäring
 • utnyttja kväve bättre och minska utsläpp av växthusgaser.

 

 

Relaterade rådgivningar

 • Uppföljning och Hållbarhetsanalys

  Några år efter att du haft din första rådgivning med Greppa Näringen är det bra med en uppföljning. Då har du genomfört din rådgivningsplan och kan följa upp råden du fått. Med Hållbarhetsanalysen får du insikt om nuläget och hittar potentialen till förbättringar?

 • Hållbarhetsanalysen

  Vill du se helheten i din gårds miljömässiga hållbarhet? Med Hållbarhetsanalysen får du insikt om nuläget och hur gården ligger till i förhållande till andra jämförbara gårdar. Var finns potentialen till förbättringar?

 • Fosforstrategi

  Den här rådgivningen hjälper dig att skapa bättre fosforgivor och växtföljd. Det gynnar både närmaste vattendrag och gårdens ekonomi.