Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.
Traktor som plöjer på ett fält

Odlingsstrategi med och utan glyfosat, 13J

Hur kan du odla med mindre glyfosat i växtföljden? I den här rådgivningen får du hjälp att ta ta fram en strategi för alternativ till glyfosat där du samtidigt får bort rotogräs.

Blir det förbud eller beslut om att kraftigt minska användningen av glyfosat behöver du vara förberedd. Genom rådgivningen får du hjälp att precisera vilka moment i din odling du behöver förändra, både kemiskt och mekaniskt.

Du och din rådgivare tar fram alternativa system för jordbearbetning som passar på din gård. Ni simulerar dessa i ett beräkningsverktyg och räknar in maskiner, arbetstid, dieselförbrukning och kväveutlakning. Ni diskuterar sedan resultatet utifrån ekonomi, miljö och andra perspektiv.

Din rådgivare kan även föreslå hur du blir mindre beroende av glyfosat i din framtida odling.

Den här rådgivningen hjälper dig att:

 • bli mindre beroende av glyfosat
 • hitta alternativa sätt att hantera ogräs
 • minska kväveutlakning och övergödning
 • utnyttja gårdens drivmedel bättre
 • begränsa utsläpp av koldioxid och växthusgaser.

 

 

Relaterade rådgivningar

 • Hållbarhetsanalysen

  Vill du se helheten i din gårds miljömässiga hållbarhet? Med Hållbarhetsanalysen får du insikt om nuläget och hur gården ligger till i förhållande till andra jämförbara gårdar. Var finns potentialen till förbättringar?

 • Integrerat växtskydd

  Med ett integrerat växtskydd minskar du ditt beroende av kemiska växtskyddsmedel. Efter den här rådgivningen har du en strategi för att motverka resistens hos skadegörare och ogräs.

 • Växtskyddshantering

  God kunskap om växtskyddsmedel och planering är grunden för en säker användning. I den här rådgivningen får du lära dig om risker, säkerhet och miljö, men även hjälp att hitta bra rutiner.

Foto: Janne Andersson