Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.

Region norr

I region norr mäter vi inte kväveupptag i nollrutor. Men du får annan information som hjälper dig att bestämma gödselgivan.

Säsongsnytt 2024

null

Säsongsnytt 2023

Nya rekommendationer för gödsling och kalkning

Skriften Rekommendationer för gödsling och kalkning 2023 finns nu i Jordbruksverkets webbutik. Vi har uppdaterat årets rekommendationer utifrån nya försöksresultat och aktuella priskvoter.

Säsongsnytt 2022

Gynna baljväxterna i vallen

Baljväxter i vallen göra att behovet av kväve minskar. När kostnaderna för kväve stigit kraftigt blir det särskilt viktigt. Redan vid en låg klöverhalt i vallen bidrar klövern till en ökad proteinhalt i vallfodret.

null

Säsongsnytt vecka 8

Du slösar väl inte med kvävet i år?