Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.

Komplettering fortfarande möjlig fram till avslutad blomning

Mätningarna av kväveupptag i höstvete avslutas den här veckan. Säsongen har präglats av ett lägre upptag än vi är vana att se. Om det behövs finns fortfarande möjlighet att kompletteringsgödsla - främst för att få upp proteinet. Sist på sidan kan du också se säsongens kväveupptag plats för plats.

Den 13 juni genomförde vi årets sista mätning. Flera av fälten var då i axgång, ett fält med Norin hade börjat blomma. Detta innebär att mätmetoden är mer osäker eftersom färgändringen i samband med axgången påverkar mätningen.

Säsongen karaktäriseras av det låga kväveupptaget. Året började torrt och kyligt vilket gjorde att vi fick en sen utveckling och långsamt kväveupptaget. När regnet och värmen kom blev det en bra tillväxt i fälten, det var dock för sent för kväveupptaget att komma i kapp.

Efter sista mätningen blev kväveupptaget i nollrutan 42 kg/ha och i fält 110 kg/ha i medel. Jämfört med tidigare år är detta det lägsta någonsin.

Tydliga förfruktseffekter

Vi har kunnat se tydliga förfruktseffekter där goda förfrukter (ärt, raps) har haft ett högre kväveupptag än stråsäd som förfrukt. Tydligast var skillnaden i de första mätningarna. Senare under säsongen har skillnaden jämnats ut. Dock ökade den igen nu vid sista mätningen. Medelupptaget för alla fält med goda förfrukter slutade på 54 kg N/ha i nollrutorna och 114 kg N/ha i de gödslade fälten. Där spannmål varit förfrukt är kväveupptaget i medel 29 kg N/ha i nollrutorna och 104 kg N/ha i de gödslade fälten.

Komplettering fortfarande möjlig

Om höstvetet behöver mer kväve går det att tilläggsgödsla fram till avslutad blomning. Men det förutsätter att:

  • du gjort en noggrann bedömning av resterande kvävebehov
  • det är god markfukt och det kommer nederbörd
  • du använder nitratkväve (Kalksalpeter)
  • sista givan inte är för stor

Ju senare kompletteringsgivan läggs, desto mer går till ökning av proteinhalten. Men även sena givor kan ge skördepåverkan.

Kväveupptag under säsongen för varje plats

Västerås

Fältet med höstvete som förfrukt har haft lågt kväveupptag i nollrutan under hela säsongen och slutade på 14 kg N/ha efter sista mätningen. Fältet med höstraps som förfrukt hade en bättre fart i nollrutan och slutade på 29 kg N/ha efter sista mätningen. Här ser vi en tydlig skillnad i förfruktseffekt. Så snart regnet kom i mitten av maj blev det ett högre kväveupptag i de gödslade fälten.

Veckholm

Fälten i Veckholm började med högt kväveupptag på runt 24 kg N/ha i fältet med höstvete som förfrukt och 30-35 kg N/ha i fältet med ärt som förfrukt. Så snart regnet kom i mitten av maj blev det ett högre kväveupptag i de gödslade fälten. Här såg vi också tidigt en tydlig skillnad i förfruktseffekt där ärt som förfrukt hade ett högre kväveupptag.

Enköpingsnäs

Kväveupptaget började på en låg nivå och fick först fart när värmen och regnet kom i mitten av maj. Här såg vi också tidigt en tydlig skillnad i förfruktseffekt där höstraps som förfrukt hade ett högre kväveupptag. Dessutom fick fältet med höstraps som förfrukt djupströgödsel från nötkreatur hösten 2021 vilket troligtvis ökat markens mineralisering.

Svinnegarn

Nollrutorna i Svinnegarn syntes tydligt tidigt på säsongen. Det berodde på gödslingen skedde innan snön tidigt på våren vilket gjorde att gödseln kom ned i backen när snön smältes och blev tillgänglig för grödan. Markens mineralisering var högre i fältet med höstraps som förfrukt. Dels beror det förmodligen på förfruktseffekten men också att slam spreds i höstas i fältet med höstraps som förfrukt.

I mitten av maj lade vi ut maxrutor med kalksalpeter. Det blev en större skillnad i kväveupptag mellan maxruta och fält i fältet med höstvete som förfrukt än i fältet med höstraps som förfrukt.

Enköping

Fältet i Enköping har legat tidigt i utveckling då sorten har varit Norin. Kväveupptaget kom igång ordentligt efter regnet som kom i mitten av maj. Markens mineralisering har legat på en väldigt hög nivå under säsongen.

Torstuna

Nollrutan har legat på en låg nivå hela säsongen. Nollrutorna syntes tydligt tidigt på säsongen vilket berodde på gödsling innan snön kom tidigt på.

I mitten av maj lade vi ut maxrutor med kalksalpeter. Under mätningen den 6e juni syntes maxrutan, den hade ett högre upptag på 20 kg N/ha jämfört med fältet. Skillnaden beror troligtvis på att det kalla vädret gjorde att omvandlingen av ammoniumkvävet till nitrat gick långsamt. Kalksalpeter som innehåller nitrat blev direkt tillgängligt för grödan.

Grillby

Kväveupptaget började på en låg nivå och utvecklingen var långsamt tidigt på våren. Efter regnet i mitten av maj fick höstvetet fart och kväveupptaget ökade i nollruta och fält.

Lövstalöt

Kväveupptaget var rätt så lågt under en lång tid på grund av brist på vatten. Ordentligt regn kom först i slutet av maj och det var därför först i juni kväveupptaget tog fart. På det fältet med korn som förfrukt lade vi ut en maxruta, men har inte sett någon skillnad i kväveupptag mellan den och fältet.

Uppsala

Liksom Lövstalöt kom kväveupptaget först igång i juni efter regnet som kom i slutet av maj. Skillnad mellan fält och maxruta kunde vi se i början av juni där maxrutan hade 11 kg/ha mer.

Börje

Fältet med höstvete som förfrukt hade länge ett långsamt kväveupptag både från nollruta och gödslade fältet. I fältet med ärt som förfrukt låg kväveupptaget på en högre nivå. Efter regnet i slutet av maj kunde vi se en klar ökning i nollruta, men framför allt i det gödslade fältet i början av juni.

Tabell 1. Kväveupptag, utvecklingsstadium och sort per fält.

Plats

Sort

Förfrukt

Gödselgiva (kg N/ha)

Upptaget gödsel-
kväve i ovan-

jordiskt material

kg N/ha

DC- stadium

1a Västerås

Hallfreda

Höstvete

160

66

51

1b Västerås

Brons

Höstraps

160

57

47

2a Veckoholm

Reform

Höstvete

195

63

55

2b Veckoholm

Norin

Ärter

185

86

59

3a Enköp. näs

Julius

Höstvete

185

120

57

3b Enköp näs

Julius

Höstraps

185

76

57

4a Svinnegarn

Hacksta

Höstraps

165

66

55

4b Svinnegarn

Julius

Höstvete

165

87

55

5 Enköping

Norin

Ärter

170

64

61

6 Torstuna

Reform

Höstvete

169

87

55

7 Grillby

Reform

Höstvete

140

49

43

8a Lövstalöt

Hallfreda

Korn

120

70

53

8b Lövstalöt

Hallfreda

Höstraps

120

53

57

9a Uppsala

Julius

Höstraps

122

47

55

9b Uppsala

Linus

Ärter

122

21

59

10a Börje

Ahoi

Ärter

120

73

59

10b Börje

Ahoi

Höstvete

120

57

59

11a Arboga

Ahoi

Havre

13511b Arboga

Julius

Lin

135