Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.

Upptaget av kväve går långsamt v.19

Andra mätningen av kväveupptag i höstvete visar att upptaget av kväve i höstvete går långsamt, både i gödslade och ogödslade rutor. Medelvärdet för kväveupptaget i nollrutorna hamnar på 17 kg/ha och i de gödslade fälten är upptaget av kväve 24 kg N/ha.

Foto på ogödslad ruta i höstvetefält. Foto: Emelie Andersson

Bild 1. Nollruta i Svinnegarn med ärter som förfrukt.

Andra mätningen av kväveupptag i nollrutor genomförde vi den 5:e och 8:e maj. Fyra av fälten var i stråskjutningsfas, tre i fält med Norin, ett fält i Informer. I snitt har det kommit 16 mm regn sedan förra mätningen för två veckor sedan.

Trots att det gått två veckor sedan förra mätningen så har det inte hänt särskilt mycket med kväveupptaget. I de gödslade fältet är kväveupptaget 5 kg N/ha högre i snitt jämfört med mätningen för två veckor sedan. Med andra ord är upptaget av kväve väldigt långsamt just nu.

I figur 1 ser du upptaget av kväve per plats, och skillnaden mellan nollruta och fält. Den mörkblå stapeln visar upptaget i nollrutan och den ljusblå stapeln visar hur mycket större upptaget är i det gödslade fältet jämfört med nollrutan.

Störst skillnad mellan nollruta och fält finns fält 4a, Svinnegarn med ärt som förfrukt. Nollrutan syns tydligt i fältet, se bild 1. Medelvärdet för kväveupptaget i nollrutorna hamnar på 17 kg/ha och i de gödslade fälten är kväveupptaget 24 kg N/ha.

Observera att det är först från DC 30 som den handburna N-sensorn ger mer säkra värden.

Tabell 1. Kväveupptag, utvecklingsstadium och sort per fält.

Plats

Sort

Förfrukt

Gödsling, datum

Mängd
kväve (kg/ha)

DC-stadium

1a Västerås

Julius

Höstvete

11:e april

130

22

1b Västerås

Brons

Vårraps

11:e april

130

22

2a Veckholm

Norin

Vete

12:e april

130

31

3a Enköp.näs

Julius

Korn23

4a Svinnegarn

Norin

Ärtor

12:e april

108

30

4b Svinnegarn

Norin

Höstvete

12:e april

108

30

5a Enköping

Linus

Höstvete

11:e april

120

21

5b Enköping

Linus

Höstraps

11:e april

120

23

6a Torstuna

Julius

Ärtor23

6b Torstuna

Julius

Lin22

7a Grillby

Informer

vårraps

12:e april

75

30

8a Vendel

Brons

Höstvete

21:e april

80

22

8b Vendel

Brons

Vårraps

21:e april

80

23

9a Uppsala

Norin

Korn

v 16


22

10a Börje

Julius

Höstvete22

10b Börje

Julius

Vårraps22

11a Arboga

Ahoi

Lin22

11b Arboga

Kask

Höstraps22

11c Arboga

Julius

Vårkorn22