Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.

Nu mäter vi kväveupptag i nollrutor i höstvete

Årets första mätningar i områdets nollrutor visade att upptaget av tillfört kväve har börjat komma igång. Några av nollrutorna var synliga för ögat. Bestånden där vi mäter är i regel väl bestockade och jämna då de flesta är sådda i normal tid.

Förfrukt, såtidpunkt, markfukt och temperatur påverkar markens leverans av kväve och grödans utveckling. Ännu är flertalet fält i bestockningsstadium. Kväveupptaget i nollrutorna varierar mellan platserna och var i medel i samma storleksordning som tidigare år men skillnaden mot fältet var något mindre än tidigare år. I genomsnitt är 22 kg kväve upptaget i grönmassan i nollrutorna och 26 kg kväve i fälten.

Nollruta på Grästorp 3 (24 april)

Nollruta på Grästorp 3 (24 april) Foto: Charlotta Norén

Nollruta Hasslösa 3 (25 april)

Nollruta Hasslösa 3 (25 april) Foto: Charlotta Norén

Tabell 1. Höstvetets upptag av kväve (SN-värde kg/ha) 24-25 april 2023 i region väst. Lundsbrunn och Skara mättes 28 april

Plats

Sort

Förfrukt

Utvecklings
stadium (DC)

Upptag i
nollruta
kg N/ha

Upptag i
fält

kg N/ha

Grästorp 1


Åkerböna

23

23

30

Grästorp 2


Höstvete

22

16

21

Grästorp 3


Höstraps

23

21

29

Jung 1

Etana

Höstvete

30

25

26

Jung 2

Etana

Höstraps

22

30

31

Ardala 1

Reform

Ärter

22

21

21

Ardala 2

Reform

Korn

22

22

25

Järpås 1

Etana

Havre

22

18

23

Järpås 2

Etana

Havre

22

21

24

Lundsbrunn 1

Brons

Havre

23

13

23

Lundsbrunn 2

Brons

Konservärt

23

26

28

Lundsbrunn 3

Norin

Höstvete

31

28

35

Hasslösa 1


Höstvete

22

20

26

Hasslösa 2


Havre

23

19

25

Hasslösa 3


Höstraps

23

28

34

Vara 122

19

24

Vara 222

18

21

N Vånga 1

Reform

Konservärt

30

22

21

N Vånga 2

Reform

Höstvete

22

26

23

St Levene 1

Norin

Havre

30

29

32

Skallmeja 122

19

20

Skallmeja 222

25

29

Skara 1

Etana


22

15

19

Skara 2

Etana


21

14

20


Nollrutor 2023

I år mäter vi i 24 nollrutor (rutor utan kvävegödsel) i höstvetefält hos 11 lantbrukare i Västra Götaland. Två av rutorna odlas ekologiskt (Skallmeja 1 och 2). Rutorna ligger på platser med olika jordarter. Vi mäter kväveupptaget dels i ogödslade rutor och dels i det övriga, gödslade fältet. Kväveupptaget anges som SN-värde och mäts med handburen Yara N-sensor. På så sätt kan vi följa markens kväveleverans och beräkna hur mycket av tillfört kväve som tagits upp av grödan. Mätningarna gör vi i samarbete med Yara, som lånat ut en handburen N-sensor till oss på Greppa Näringen.

Följ våra mätningar under våren

Vår ambition är att mäta en gång per vecka fram till strax efter vetets axgång och publicera Säsongsnytt med värden varje vecka. När det finns intressanta saker att rapportera, kommenterar vi kväveupptaget vid Växtskyddscentralens möten för rådgivare på onsdagar. Vi planerar att göra nästa mätning i början av maj.

Maria Stenberg