Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.

Säsongsnytt vecka 13

Testa din mineralgödselspridare

Oavsett om du har en ramp- eller centrifugalspridare är det viktigt att den sprider gödseln jämnt och med den giva som du har planerat. Med en väl fungerande gödselspridare sparar du alltså både pengar och miljön.

Foto på detalj på mineralgödselspridare

Foto: Mårten Svensson

En förutsättning för att du ska nå ett bra resultat när du sprider mineralgödsel är att spridaren är rätt inställd. Instruktionsboken ger dig en bra grundförutsättning, men slitage och variationer i gödselmedlens egenskaper påverkar också resultatet vid spridning.

Den bästa lösningen för ett bra spridningsresultat är att testa spridaren i fält. Testet genomför du och rådgivaren genom att ställa ut ett antal spridarbackar. Backarna har rådgivaren med sig men vill du göra ett eget test kan du köpa backar från flera olika leverantörer. Det finns också organisationer som lånar ut backar.

Utifrån hur mycket gödning som hamnar i backarna räknar rådgivaren fram en så kallad variationskoefficient. Om variationskoefficienten är över 15% bör du få hjälp att justera spridaren för att få ett bättre spridningsresultat. I bilden nedan ser du hur ojämn spridning påverkar skörden där skördeförlusterna ökar beroende på att ojämnheten vid spridning (variationskoefficienten) ökar.

Diagram som visar sambandet mellan skördeförlust på grund av ojämn spridning och variationskoefficient. Källa: Forskningscenter Bygholm, Horsens

I diagrammet ovan ser du sambandet mellan variationskoefficient och skördeförlust beroende på ojämn spridning.

Som exempel kan vi räkna på en gård som lyckas sänka sin variationskoefficient från 20% till 12%. I det fallet går vi från en skördeförlust på ca 1,5% till en förlust på ca 0,5%. Utgår vi då från en skörd på 7 500 kg/ha och ett vetepris på 2,5 kr/kg så är denna minskning av förlusten värd ca 200 kr/ha.

Är du medlem i Greppa Näringen kan du få rådgivningen Test av mineralgödselspridare, 16B. I vår tjänst Hitta rådgivningsföretag Länk till annan webbplats. ser du om rådgivningen finns upphandlad i ditt län och vilka företag som erbjuder den.

Emelie Andersson och Ulrika Listh, Uppsala
Johan Malgeryd och Pernilla Kvarmo, Linköping
Tellie Karlsson, Kalmar
Gunilla Frostgård, Emma Hjelm och Stina Olofsson, Alnarp