Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.

Region väst

Läs de senaste rapporterna från Västra Götalands län

Säsongsnytt 2024

Har du testat din mineralgödselspridare?

Oavsett om du har en ramp- eller centrifugalspridare är det viktigt att den sprider gödseln jämnt och med den giva som du har planerat. Med en väl fungerande gödselspridare sparar du alltså både pengar och miljön.

Välj gödslingsstrategi till höstsäden

I stora delar av landet har en del höstsäd legat under vatten vilket kan resultera i minskad skördepotential eller i värsta fall utvintring. En tidig giva kompenserar oftast inte hela skördebortfallet i ett svagt bestånd. Det finns snarare en risk att kvävet försvinner innan grödan hinner ta upp det. Det är därför viktigt att du anpassar gödslingen efter skördepotentialen och markens kväveleverans.

Dags att planera första givan till höst­raps

Våren är i startgroparna även om det fortfarande är väldigt blött på sina håll. Om du har normala bestånd av höstraps är det dags att kvävegödsla när tillväxten är igång och fälten farbara. Kom ihåg att även tillföra svavel.

Rekommendationer för gödsling och kalkning

Skriften Rekommendationer för gödsling och kalkning är nu uppdaterad inför 2024. Vi har uppdaterat årets rekommendationer utifrån nya försöksresultat och aktuella priskvoter. Du kan ladda ner skriften som pdf i Jordbruksverkets webbutik.

Säsongsnytt 2023

Vi närmar oss axgång

Utvecklingen i höstvetet har gått fort även under den senaste veckan. Flera fält har nu börjat att gå i ax. Veckans mätningar visar på fortsatt god tillväxt och ett relativt högt kväveupptag. Det är dock stora skillnader i kväveupptag mellan fälten vi mäter i. Inför kompletteringsbeslut är det viktigt att fundera på om det kan finnas outnyttjat kväve kvar i marken och att göra en realistisk bedömning av skördepotentialen.

Fortsatt god tillväxt och upptag av kväve i höstvetefälten

Förra veckans nederbörd och det varma vädret har varit gynnsamma för grödornas utveckling och upptag av kväve. Den senaste veckan har upptaget av kväve i de gödslade fälten fortsatt i god fart. Flera av fälten närmar sig axgång.

Snabb utveckling och stort upptag av kväve

Det varma vädret har gynnat grödornas utveckling och upptag av kväve. Den senaste veckan har upptaget av kväve i de gödslade fälten fortsatt. Nu är alla fält i stråskjutning och i de tidigaste fälten börjar flaggbladet komma fram.

Kväveupptaget ökar nu

Den senaste veckan har upptaget av kväve i de gödslade fälten satt fart ordentligt. Grödorna utvecklas nu snabbt. Alla fält utom några enstaka är i stråskjutning.

Höstvetet i begynnande stråskjutning

Även om höstvetet nu är i begynnande stråskjutning på de flesta platserna som vi mäter på, så har det kyliga vädret bromsat upptaget av kväve. Lite regn den senaste veckan gynnar tillgängligheten av tillfört kväve.

Nu mäter vi kväveupptag i nollrutor i höstvete

Årets första mätningar i områdets nollrutor visade att upptaget av tillfört kväve har börjat komma igång. Några av nollrutorna var synliga för ögat. Bestånden där vi mäter är i regel väl bestockade och jämna då de flesta är sådda i normal tid.

Välj en gödslingsstrategi för höstsäden, v 11

Välj en gödslingsstrategi som passar inriktningen och kvalitetskraven i din odling. Det är alltid en fördel att planera för flera kvävegivor, så att du kan anpassa gödslingen under säsongen. Detta ökar möjligheten att uppnå hög effektivitet av insatt mängd kväve. Dessutom minskar risken för liggsäd och för kväveförluster.

Gödsla normalstor raps när fälten är farbara

Våren är i startgroparna med grönskande växtlighet även om det fortfarande är väldigt blött på sina håll. Om du har normala bestånd av höstraps är det dags att kvävegödsla när tillväxten är igång och fälten farbara.

Nya rekommendationer för gödsling och kalkning

Skriften Rekommendationer för gödsling och kalkning 2023 finns nu i Jordbruksverkets webbutik. Vi har uppdaterat årets rekommendationer utifrån nya försöksresultat och aktuella priskvoter.