Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.

Region mitt

Läs de senaste rapporterna från Västmanland och Uppsala län

Säsongsnytt 2024

Har du testat din mineralgödselspridare?

Oavsett om du har en ramp- eller centrifugalspridare är det viktigt att den sprider gödseln jämnt och med den giva som du har planerat. Med en väl fungerande gödselspridare sparar du alltså både pengar och miljön.

Välj gödslingsstrategi till höstsäden

I stora delar av landet har en del höstsäd legat under vatten vilket kan resultera i minskad skördepotential eller i värsta fall utvintring. En tidig giva kompenserar oftast inte hela skördebortfallet i ett svagt bestånd. Det finns snarare en risk att kvävet försvinner innan grödan hinner ta upp det. Det är därför viktigt att du anpassar gödslingen efter skördepotentialen och markens kväveleverans.

Dags att planera första givan till höst­raps

Våren är i startgroparna även om det fortfarande är väldigt blött på sina håll. Om du har normala bestånd av höstraps är det dags att kvävegödsla när tillväxten är igång och fälten farbara. Kom ihåg att även tillföra svavel.

Rekommendationer för gödsling och kalkning

Skriften Rekommendationer för gödsling och kalkning är nu uppdaterad inför 2024. Vi har uppdaterat årets rekommendationer utifrån nya försöksresultat och aktuella priskvoter. Du kan ladda ner skriften som pdf i Jordbruksverkets webbutik.

Säsongsnytt 2023

Sista mätningen av kväveupptag för säsongen v.23

I veckans mätning av kväveupptag i höstvete ser vi att upptaget av kväve stannat upp i fälten och är fortsatt låg i nollrutorna. Medelvärdet för kväveupptaget i nollrutorna hamnar på 37 kg/ha och i de gödslade fälten är kväveupptaget 93 kg N/ha.

Fortsatt bra kväveupptag i de gödslade fälten v.22

I veckans mätning av kväveupptag i höstvete ser vi att upptaget av kväve fortsätter öka i de gödslade fälten medan det står relativt still i nollrutorna. Medelvärdet för kväveupptaget i nollrutorna hamnar på 36 kg/ha och i de gödslade fälten är kväveupptaget 89 kg N/ha.

Börja fundera på ditt kompletteringsbehov v.21

I veckans mätning av kväveupptag i höstvete ser vi att upptaget av kväve har ökat i de gödslade fälten. I nollrutorna går det däremot långsamt. Medelvärdet för kväveupptaget i nollrutorna hamnar på 29 kg/ha och i de gödslade fälten är kväveupptaget 69 kg N/ha.

Bra fart på upptaget av gödselkväve v.20

Efter en tredje mätning av kväveupptag i höstvete ser vi att upptaget av kväve har ökat, framförallt i de gödslade fälten. Medelvärdet för kväveupptaget i nollrutorna hamnar på 26 kg N/ha och i de gödslade fälten är upptaget 50 kg N/ha.

Upptaget av kväve går långsamt v.19

Andra mätningen av kväveupptag i höstvete visar att upptaget av kväve i höstvete går långsamt, både i gödslade och ogödslade rutor. Medelvärdet för kväveupptaget i nollrutorna hamnar på 17 kg/ha och i de gödslade fälten är upptaget av kväve 24 kg N/ha.

Liten skillnad mellan nollruta och fält vid första mätningen v.17

Första mätningen av kväveupptag i höstvete visar att upptaget i gödslade och ogödslade rutor i höstvete är väldigt lika. Detta är vanligt så här tidigt på säsongen. Den här första mätningen visar på ett upptag som är något högre än i fjol men något lägre än medelupptaget vid första mätningen.

Välj en gödslingsstrategi för höstsäden, v 11

Välj en gödslingsstrategi som passar inriktningen och kvalitetskraven i din odling. Det är alltid en fördel att planera för flera kvävegivor, så att du kan anpassa gödslingen under säsongen. Detta ökar möjligheten att uppnå hög effektivitet av insatt mängd kväve. Dessutom minskar risken för liggsäd och för kväveförluster.

Gödsla normalstor raps när fälten är farbara

Våren är i startgroparna med grönskande växtlighet även om det fortfarande är väldigt blött på sina håll. Om du har normala bestånd av höstraps är det dags att kvävegödsla när tillväxten är igång och fälten farbara.

Nya rekommendationer för gödsling och kalkning

Skriften Rekommendationer för gödsling och kalkning 2023 finns nu i Jordbruksverkets webbutik. Vi har uppdaterat årets rekommendationer utifrån nya försöksresultat och aktuella priskvoter.