Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.
Kor på bete

Klimatkollen djurgårdar, 20B

Du kan göra mycket för att bidra till klimatet. Frågan är var det finns potential att förbättra. I den här rådgivningen lär du dig vad du kan göra annorlunda för att gynna klimatet. Klimatkollen ger dig en första koll på läget.

Om du utnyttjar resurserna effektivt betyder det sannolikt högre lönsamhet och samtidigt minskade förluster av växthusgaser i olika delar av din produktion.

I den här rådgivningen får du bättre koll på vilka delar i din produktion som gynnar klimatet respektive leder till förluster av växthusgaser. Du och rådgivaren beräknar utsläpp av växthusgaser utifrån vad som förs in till din gård och vad gården producerar.

Det går ofta att minska utsläppen exempelvis genom att välja foder, gödsel och energi med lägre klimatavtryck. Du får förslag på hur du kan fördela klimatavtrycket mellan gårdens olika produkter.

Ur klimatsynpunkt är det viktigt att du fortsätter hushålla med kväve, men även att du jobbar vidare på hur du producerar foder och utfodrar djur. Därför tar din rådgivare fram nyckeltal som du kan användninga i kontakt med uppköpare. Vid ett uppföljande telefonsamtal får du tips om andra rådgivningar som kan vara intressanta.

Den här rådgivningen hjälper dig att:

 • få koll på jordbrukets roll i klimatfrågan
 • lära dig var i produktionskedjan det uppstår förluster av växthusgaser
 • räkna fram klimatutsläpp och nyckeltal för gårdens produktion
 • få bättre koll på hur effektiv din gård är och vad du kan göra för att öka effektiviteten.
 • minska risken för utsläpp av växthusgaser
 • förstå vad du behöver göra ur miljösynpunkt, både nu och på lite längre sikt.

 

 

Kontakt

Relaterade rådgivningar

 • Underhåll av diken

  Att underhålla diken är en förutsättning för att jordbruket ska fungera. Samtidigt är regelverket inte helt lätt. Med den här rådgivningen får du ordning på dina diken med fokus på ekonomi, miljö och regelverk.

 • Uppföljning och Hållbarhetsanalys

  Några år efter att du haft din första rådgivning med Greppa Näringen är det bra med en uppföljning. Då har du genomfört din rådgivningsplan och kan följa upp råden du fått. Med Hållbarhetsanalysen får du insikt om nuläget och hittar potentialen till förbättringar?

 • Uppföljningsbesök

  Några år efter att du haft din första rådgivning med Greppa Näringen är det bra med en uppföljning. Då har du genomfört din rådgivningsplan och kan följa upp råden du fått.