Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.
Rådgivare och lantbrukare kontrollerar ett dike

Underhåll av diken, 14U

Att underhålla diken är en förutsättning för att jordbruket ska fungera. Samtidigt är regelverket inte helt lätt. Med den här rådgivningen får du ordning på dina diken med fokus på ekonomi, miljö och regelverk.

I den här rådgivningen lär du dig om lagar och regler som är kopplade till hur du ska underhålla dina diken. Fokus är öppna och täckta diken i dess huvudavlopp. 

Under rådgivningen diskuterar du och rådgivaren bland annat hur avvattningen påverkar skörden. Men även hur avvattningen påverkar utsläpp av växthusgas­er och läckage av växtnäring. 

Du och rådgivaren går igenom:

 • markkarta och täckdikningsplaner
 • ägandeform och aktuell lagstiftning
 • plankartor eller profilritningar från markavvattningsföretag
 • skiss på skyddszoner
 • lägen där täckdiket mynnar ut i ett öppet dike eller områden med vattenproblem.

Ni går ut i fält och diskuterar skicket på dina diken och vilka förutsättningar som finns. Du får hjälp att bedöma utsatta fält och vattenproblem. Kanske behöver du underhålla dikena eller hitta en annan dimension på dräneringen för att den ska räcka i ett förändrat klimat.

Med en underhållsplan får du hjälp med förslag på åtgärder, underhåll, juridiska begränsningar och förklaringar.

Den här rådgivningen hjälper dig att:

 • veta hur du ska sköta och underhålla diken
 • få koll på insatser du behöver göra
 • förstå vad som gäller utifrån lagar, rättigheter och skyldigheter
 • få högre skörd
 • utnyttja växtnäringen bättre
 • minska avgången av växthusgasen lustgas.

 

 

Relaterade rådgivningar

 • Översyn av dränering

  Många uppfattar att dränering är svårt. Juridiken är komplicerad och det är inte självklart hur det fungerar. Den här rådgivningen ger dig koll på vad som gäller och vad du behöver göra.

 • Hållbarhetsanalysen

  Vill du se helheten i din gårds miljömässiga hållbarhet? Med Hållbarhetsanalysen får du insikt om nuläget och hur gården ligger till i förhållande till andra jämförbara gårdar. Var finns potentialen till förbättringar?

 • Markpackning

  Markpackning påverkar gårdens förmåga att producera på lång sikt. I den här rådgivningen lär du dig om risker och hur du undviker allvarliga skador.