Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.
Markpackad jord

Markpackning, 12A

Markpackning påverkar gårdens förmåga att producera på lång sikt. I den här rådgivningen lär du dig om risker och hur du undviker allvarliga skador.

Målet med rådgivningen är att lära dig hur du minskar markpackningen. När du minskar markpackningen får dina grödor ett bättre rotsystem och utnyttjar växtnäringen bättre. Du lär dig också hur du använder mindre energi och drivmedel och ändå uppnår samma effekt.

Du och rådgivaren ser över risken för markpackning och hur packningen påverkar grödorna. Ni gör en förteckning över vilka maskiner du använder vid vilka moment. Ni ser vilka moment som innebär risker för markstrukturen. Det beror bland annat på fältens jordart och vid vilka tidpunkter du arbetar i fältet.

Efter att ni har tittat runt på fälten och studerat markstrukturen gör ni en lista över riskerna för markpackning. Du får även förslag till åtgärder som kan minska packningen.

Den här rådgivningen hjälper dig att:

 • bättre rotsystem och ökat växtnäringsupptag
 • få större skörd
 • minska förbrukning av energi och drivmedel
 • förebygga problem
 • utnyttja kväve bättre och minska kväveutlakningen
 • förbättra vatteninfiltrationen och minska yterosion
 • använda diesel effektivare och därmed minska din klimatpåverkan.

 

 

Relaterade rådgivningar

 • Underhåll av diken

  Att underhålla diken är en förutsättning för att jordbruket ska fungera. Samtidigt är regelverket inte helt lätt. Med den här rådgivningen får du ordning på dina diken med fokus på ekonomi, miljö och regelverk.

 • Uppföljningsbesök

  Några år efter att du haft din första rådgivning med Greppa Näringen är det bra med en uppföljning. Då har du genomfört din rådgivningsplan och kan följa upp råden du fått.

 • Kvävestrategi på gårdar med ekologisk produktion

  På ekologiska gårdar är det extra viktigt att ta vara på växtnäringen. Målet med den här rådgivningen är att få den optimala balansen mellan tillförsel och skörd. Efter rådgivningen har du en strategi för ogräsbekämpning.