Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.
Dikor och kalvar på bete

Kontroll av foderstater - nöt, lamm och häst, 41B

Har du lamm eller hästar och vill att de ska ha det bästa fodret? Vill utnyttja fodret ännu mer effektivt och samtidigt inte belasta klimatet? Då är rådgivningen för dig.

Genom att kontrollera kväve och fosfor kan du utnyttja fodret bättre. Det gör att dina djur får bättre hälsa och en bättre, mer hållbar produktion av köttdjur, kalvar, ungdjur och lamm.

Bättre effekt av fodret

Under rådgivningen får du tips på hur du använder mindre kväve och fosfor och uppnår bättre effekt. Din rådgivare kommer med lösningar som gör att du får ut maximalt av ditt foder.

Du får hjälp att se över den tillväxt du har planerat för djuren och ser till att de växer som du önskar. Utifrån uppgifterna du har om inkalvningsålder, rekryteringsprocent, vägning och slakt kan din rådgivare hjälpa dig att justera dina foderstater.

Få kontroll över eventuell överutfodring

Oavsett om du har en mindre eller större hästgård - med eller utan egen grovfoderproduktion - vill du förmodligen bli mer medveten om överutfodring. Det får du under rådgivningen.

Du och rådgivaren sätter dessutom upp mål för det grovfoder du ska använda framöver, vilket blir bra underlag inför en eventuell rådgivning om grovfoder.

Den här rådgivningen hjälper dig att:

 • ge dina djur en bra hälsa
 • utnyttja kväve och fosfor på bästa sätt
 • uppnå god ekonomi och produktion
 • hitta det bästa grovfodret för dig
 • minska läckage av näring
 • minskade utsläpp av växthusgaser.

 

 

Relaterade rådgivningar

 • Grovfoderodling

  Grovfoderodling är grunden för en väl fungerande mjölk- och köttproduktion. Med den här rådgivningen lär du dig att gödsla rätt och optimera kvaliteten på fodret

 • Kontroll av foderstater, mjölkkor

  Vill du att fodret till dina mjölkkor har en perfekt mix? I den här rådgivningen lär du dig justera foderstaten.

 • Endags utfodringskontroll, nöt

  Vill du minska överutfodringen, utan att få sämre lönsamhet? Ett första steg är att lära dig mäta och räkna. I den här rådgivningen lär du dig kontrollera hur mycket dina djur får och utnyttja foder maximalt.