Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.
Mjölkkor vid ett foderbord

Kontroll av foderstater, mjölkkor, 41A

Vill du att fodret till dina mjölkkor har en perfekt mix? I den här rådgivningen lär du dig justera foderstaten.

Att utnyttja kväve och fosfor på bästa sätt är grunden för en optimal foderstat. Under rådgivningen får du förslag på olika typer av grovfoder, men också hur du justerar innehållet på bästa sätt.

Du och din rådgivare går igenom din nuvarande foderstat och diskuterar halten av råprotein och fosfor. Kanske kan du sänka halten i foderstaterna utan att påverka produktionen. Rådgivaren visar hur du justerar fodret, exempelvis utifrån uppgifterna i Kokontrollen.

Du får förslag på bra grovfoder att använda framöver. Kanske kan din gård köpa in mindre volymer foder genom att utnyttja det du producerar själv ännu bättre.

Den här rådgivningen hjälper dig att:

 • utnyttja kväve och fosfor ännu bättre
 • skapa bättre hälsa för djuren
 • uppnå bättre ekonomi och effektivare produktion
 • hitta det optimala grovfodret
 • minska läckage av näring
 • minska utsläppet av växthusgaser.

Angående Arlas hållbarhetsmodell

Rådgivningen Kontroll av foderstater för mjölkkor - 41A, är godkänd i Arlas Hållbarhetsmodell och du kan registrera under ”Manuell utfodringskontroll”. Efter den här rådgivningen får du en foderstat som är anpassad till djurens behov och du och rådgivaren resonerar kring alternativ som minskar gårdens klimatpåverkan genom minskade foderinköp. Foderstaten ska vara beräknad med en analys på grovfodret och därför behöver du ha en foderanalys på aktuellt grovfoder. Även mjölkmängder, energi- och proteinnivåer ska synas i foderstaten. Till hållbarhetsmodellen behöver du även en foderinventering men detta ingår inte i modul 41A.

 

 

Kontakt

Relaterade rådgivningar

 • Kontroll av foderstater - nöt, lamm och häst

  Har du lamm eller hästar och vill att de ska ha det bästa fodret? Vill utnyttja fodret ännu mer effektivt och samtidigt inte belasta klimatet? Då är rådgivningen för dig.

 • Endags utfodringskontroll, nöt

  Vill du minska överutfodringen, utan att få sämre lönsamhet? Ett första steg är att lära dig mäta och räkna. I den här rådgivningen lär du dig kontrollera hur mycket dina djur får och utnyttja foder maximalt.

 • Grovfoderodling

  Grovfoderodling är grunden för en väl fungerande mjölk- och köttproduktion. Med den här rådgivningen lär du dig att gödsla rätt och optimera kvaliteten på fodret