2212210917 - uppdatering_praktiskt_råd31_webb.pdf

Så använder du hästgödsel
i växtodlingen


Bild på skriftens framsida.

Gödseln från två sport- eller fritidshästar räcker till att försörja ett hektar höstvete eller två hektar vall med fosfor. Förutom fosfor, kalium och mikronäringsämnen innehåller hästgödsel en hel del organiskt material som hjälper till att förbättra markens struktur, bördighet och vattenhållande förmåga. På sikt bidrar det till att öka markens kväveleverans.