Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.
fyr på klippa

Syftet med gårdarna i det globala nätverket Global Network of Lighthouse Farms är att visa framgångsrika och lönsamma gårdar som likt fyrtorn visar vägen för andra lantbrukare mot en hållbar framtid. Foto: Pixabay

Gårdar som visar vägen till framtidens jordbruk

Framgångsrika och lönsamma gårdar som likt fyrtorn visar vägen för andra lantbrukare mot en hållbar framtid. Det är syftet med gårdarna i det globala Global Network of Lighthouse Farms - ett nätverk av lantbruk som redan idag hittat hållbara och radikala lösningar för framtidens jordbruk.

Nätverket ska fungera som ett globalt utomhuslaboratorium kring framtidens jordbrukssystem. I nätverket ingår i dagsläget 11 gårdar, varav 5 finns i Europa. Nätverket koordineras av gruppen Farming Systems Ecology på Wageningen University & Research i Nederländerna.

Lära av framtiden

Att "lära av framtiden" och studera så kallade disruptiva system, som lighthouse farms, är ett tillvägagångssätt för att tänka radikalt annorlunda, men ändå realistiskt kring en framtida hållbar transformation av globala livsmedelssystemen. Disruptiva system inom jordbruket beskrivs i en vetenskaplig artikel i Environmental Research Letters, som lyfter Lighthouse Farm Network bland flera liknande nätverk. Andra samtida exempel på disruptiva agrara innovationer är strimodling, LED-lampor för att kontrollera växtfysiologi och växtskadegörare samt algproduktion.

Cirkulär ekonomi

En av gårdarna som ingår i nätverket Lighthouse Farm Network AS Ziedi JP i Lettland som är ett exempel på cirkulär ekonomi. Avfall från vissa verksamhetsgrenar blir råmaterial till andra delar av verksamheten. Gården har växtodling, mjölkproduktion och biogasanläggning. Rötresterna från biogasproduktionen används som gödningsmedel, medan överskottsvärmen värmer upp vatten till fiskodling för att föda upp ål och kaviar från stör.

Kött med låg klimatpåverkan

En annan deltagare i nätverket är nöt- och lammproducenten Lands at Dowth i Irland, en världsarvsklassad plats av UNESCO. Gården strävar efter att producera kött med låg klimatpåverkan genom att använda moderna vetenskapliga metoder för precisionsgödsling och laserteknik för att uppskatta kolinlagring i träd och buskar samt gräsets tillväxt. Ett tredje exempel på deltagare i nätverket är ekobyn Palopuro Agroecological Symbiosis, i Hyvinkää i södra Finland som skapar en lokal cirkulär ekonomi med ambitionen att bli nettoexportörer av mat och energi.

Program för yrkesverksamma

Nätverket används i undervisningen på Wageningen University and Research (WUR). Inom kort startar även programmet Lighthouse Farm Academy för yrkesverksamma inom lantbruket som vill fördjupa sig i hållbara jordbrukssystem.

Klimatsmarta gårdar

Lighthouse Farm-nätverket deltar i flera projekt som Heartland project som du kan läsa mer om här https://www.heartlandproject.eu/heartland Länk till annan webbplats. och här
https://www.devenish.com/research-development/heartland Länk till annan webbplats.,

Soil Health Benchmarks Länk till annan webbplats. som ska utveckla ett ramverk för att övervaka jordhälsa och Climate Farm Demo, ett europeiskt nätverk av demogårdar om klimatsmarta jordbruksmetoder där även utvecklingsbolaget Agroväst från Sverige Länk till annan webbplats. deltar.

Text: Teresia Borgman

Dela

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Prenumerera på Greppas nyhetsbrev