Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.
kor

Intresset för Greppa Näringen ökar

I Greppa Näringens verksamhetsberättelse 2022 kan du läsa om viktiga händelser och aktiviteter under året. Många av våra frågor kom i fokus på grund av kriget i Ukraina som startade ett prisrally på gödselmedel och energi. Det kan vara en möjlig anledning till att 15 procent fler lantbrukare fick sitt första rådgivarbesök inom Greppa Näringen 2022 jämfört med föregående år.

Prisrally på gödselmedel och energi

Under 2022 började livet äntligen återgå till det mer normala efter pandemin, men den 24 februari vaknade vi upp till nyheten om att Ryssland hade invaderat delar av Ukraina och mycket ställdes på ända. Det prisrally på gödselmedel och energi som startat hösten 2021 accelererade ytterligare och lantbrukare och trädgårdsodlare fick fokusera på att klara prisökningar på insatsvaror. Situationen ökade intresset för många av de frågor som Greppa Näringen arbetar med som till exempel energieffektivisering och hur man kan göra sig mindre beroende av kväve via mineralgödsel. Kanske kan det vara anledningen till att fler lantbrukare fick både startbesök och uppföljningsbesök av Greppa Näringens rådgivare 2022 jämfört med föregående år.

Rådgivning och lantbrukaraktiviteter

Under året ökade rådgivningsaktiviteten bland annat i Kalmar, Jönköping, Kronoberg och Östergötland, samt i norrlandslänen.

Intresset för vår nya rådgivning ”Biologisk mångfald i åkerlandskapet” var stort. Under 2022 gjordes också fler rådgivningar om täckdikning och rådgivning som innehåller en växtnäringsbalans än året innan. Kanske var det en konsekvens av nya investeringsstöd för täckdikning och den nya miljöersättningen ”Precisionsjordbruk- planering”, som väckte lantbrukarnas intresse.

Det gjordes också många fältaktiviteter och kursdagar runt om i länen. Det märktes att många var glada av att kunna träffas igen efter pandemiåren, samtidigt som de digitala kurserna också uppskattas av lantbrukarna och är här för att stanna.

Läs mer om Greppa Näringens arbete i verksamhetsberättelsen 2022

Framsida verksamhetsberättelse

Dela

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Prenumerera på Greppas nyhetsbrev