Verksamhetsberattelse_2022_Webb.pdf

Verksamhetsberättelse 2022

Bild på verksamhetsberättelsens framsida

I början av år 2022 började livet äntligen återgå till det mer normala efter pandemin. Trodde vi… men så vaknade vi 24 februari av nyheten att Ryssland invaderat delar av Ukraina och mycket ställdes på ända. Det prisrally på gödselmedel och energi som startat hösten 2021 accelererade ytterligare. Lantbrukarna och trädgårdsodlare fick fokusera på att klara prisökningar på insatsvaror.

Detta med ökade priser och krig satte samtidigt fokus på de frågor som Greppa Näringen arbetar med. Vi informerade om att Greppa Näringen erbjuder rådgivning bland annat om hur man kan arbeta med energieffektivisering, att odla mer klöver i vallar, åkerbönor och ärter, mellangrödor i växtföljden för att vara mindre beroende av kväve via mineralgödsel.