Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.

Att öka medvetenheten om vikten av friska växter är ett syfte med det internationella växtskyddsåret. Foto: Alex Regnér

2020 är det internationella växtskyddsåret

År 2020 har utsetts av FN till internationella växtskyddsåret. Syftet är att öka medvetenheten hos allmänhet och beslutsfattare om hur vi riskerar att sprida växtskadegörare och ogräs till nya platser och hur viktigt det är att vi alla bidrar till friska växter.

Växtskadegörare, som insekter, svampar och virus, utgör 40 procent av förlusterna av världens mat till ett värde av mer än 220 miljarder dollar, enligt Jordbruksverket. Ökad global handel, resande, transporter och klimatförändringar ökar risken för att nya växtskadegörare och ogräs kommer till Sverige och har möjlighet att etablera sig här.

Vill öka kunskapen om hur växter kan skyddas

Enligt FN-organet för livsmedels- och jordbruksproduktion, FAO, behöver dessutom livsmedelsproduktionen öka med 60 procent under kommande 30 år för att försörja den ökande befolkningen. Friska växter krävs också för att bidra till de globala målen inom FN:s Agenda 2030.

– Under det internationella växtskyddsåret vill vi uppmärksamma hur alla kan bidra till att skydda växter samt öka kunskapen om deras värde, säger Karin Nordin som är växtskyddschef på Jordbruksverket i ett pressmeddelande.

Så kan riskerna minskas

Några saker som kan bidra till friska växter kan vara att bara köpa växter från säkra källor, kolla vad som gäller innan man tar hem växter från andra länder eller att vara vaksam på ovanliga variationer i produktionen, enligt Jordbruksverket.

Det kan också finnas smitta som inte syns, till exempel genom svampsporer, bakterier, nematoder, insektsägg och ogräsfrö i jord som följer med när plantor flyttas eller via maskiner och redskap. Här kan riskerna minskas genom att rengöra maskiner och redskap samt flytta så lite jord som möjligt.

Greppa Näringen ger råd om integrerat växtskydd

Integrerat växtskydd är ett sätt att hantera växtskadegörare och sjukdomar. I Greppa Näringens rådgivning om Integrerat växtskydd kan du få råd om lönsamma åtgärder och strategier som kan minska ditt beroende av kemiska växtskyddsmedel och återkommande problem med ogräs och skadegörare.

Internationellt leds arbetet med att genomföra det internationella växtskyddsåret av FAO i samarbete med Internationella växtskyddskonventionen. I Sverige kommer Jordbruksverket att samordna informationen och aktiviteterna.

Dela

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Prenumerera på Greppas nyhetsbrev

Relaterade nyheter