Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.

Rådgivning och kommunikation om integrerat växtskydd är utmanande. Foto: Mårten Svensson

Så kan kommunikation om integrerat växtskydd utvecklas

Genom att utveckla kommunikation och rådgivning om integrerat växtskydd kan tillämpningen öka. Det menar forskare bakom ett par studier från USA som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Journal of Integrated Pest Management.

Integrerat växtskydd (IPM, Integrated Pest Management) handlar om att kombinera åtgärder för att minska problem med skadegörare, behov av bekämpningsmedel och kostnader. I en studie undersöktes om det skulle vara möjligt att öka tillämpningen av integrerat växtskydd med fokus på ”mänskliga” aspekter som kommunikation och rådgivning. Rådgivare intervjuades om deras erfarenhet av att kommunicera om integrerat växtskydd, vad de lärt sig i arbetet och vad de önskade att de hade vetat innan de började arbetet.


Generellt saknade rådgivarna utbildning inom kommunikation och hade fått lära sig det i arbetet. Behovet av kompetensutveckling varierade. Rådgivarna hade ofta mycket kunskap inom naturvetenskap och mindre inom exempelvis kommunikation, psykologi och sociologi.

Rapportförfattarna drar slutsatsen att fokus i högre grad kan riktas mot kommunikation och undervisning för att öka tillämpningen av integrerat växtskydd. Några förslag var samarbeten med vetenskapskommunikatörer, kunskap om infografik och annan visuell kommunikation samt hur man kommunicerar informellt med olika målgrupper i tal och skrift på olika plattformar, som traditionella medier, bloggar och sociala medier.

Design som ett verktyg i kommunikationen

I en annan studie vid Iowa State University undersöktes hur man kan använda design som ett hjälpmedel i rådgivning och kommunikation om integrerat växtskydd. Designstudenter fick i uppdrag att identifiera problem inom kommunikation om integrerat växtskydd och komma på innovativa lösningar.

Studenterna kom fram till att den huvudsakliga utmaningen är att det inte finns en tydlig och lättförståelig definition av integrerat växtskydd. Det finns inte heller någon bred förståelse bland allmänheten om vad begreppet innebär. De drog slutsatsen att integrerat växtskydd skulle gynnas av att allmänheten fick en bättre förståelse för begreppet och lättare kunde identifiera det. I flera av designlösningarna valde studenterna därför att rikta sig till allmänheten.

Projektet resulterade i en rad designade verktyg för att kommunicera om integrerat växtskydd, bland annat av en kampanj för att öka tillämpningen, en utbildning för barn med syfte att väcka intresse för frågan och skyltar som gör det lätt att identifiera gårdar som tillämpar integrerat växtskydd.

Effektivt att visa fram gårdar som förebilder

Lina Norrlund på Växtskyddscentralen i Uppsala samordnar integrerat växtskydd på Jordbruksverket. Hon ser att frågorna är relevanta även i en svensk kontext.

– Rådgivning och kommunikation om integrerat växtskydd är utmanande. Budskapet ska både bekräfta att det här är något som odlaren redan gör, och förmedla att det är något som behöver utvecklas. 

Hon håller med om att kommunikationen kan försvåras av att begreppet tolkas på olika vis. 

– Integrerat växtskydd rymmer mycket i sin definition, det är svårt att dra upp exakta gränser för vad det innebär och vi lägger tyngdpunkten på olika delar. En ökad samsyn skulle kunna förbättra kommunikationen, tror hon.

Hon poängterar att integrerat växtskydd innefattar många åtgärder som idag är självklara på många gårdar. Samtidigt är det ett verktyg för en viktig utveckling mot hållbart växtskydd.
– Att visa fram gårdar som goda förebilder är både positivt och effektivt, men allmänheten ska veta att Sverige sedan länge jobbar mot en hållbar matproduktion. 

Dela

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Prenumerera på Greppas nyhetsbrev

Relaterade nyheter

  • Insektsskador kan både öka och minska i ett varmare klimat

    Nästan alla de studerade skadeinsekterna orsakade större skador när klimatet blev varmare. Men för drygt hälften av insekterna fann forskarna bevis för att skadorna minskade i delar av artens utbredni...

  • Poddar förmedlar rådgivning på nytt sätt

    Jordbruksverket har under våren startat två poddar för att nå ut med kunskap på ett nytt sätt. Podden Rådgivaren ger fördjupande information om olika ämnen som växtskydd, energieffektivisering, agr...

  • 2020 är det internationella växtskyddsåret

    År 2020 har utsetts av FN till internationella växtskyddsåret. Syftet är att öka medvetenheten hos allmänhet och beslutsfattare om hur vi riskerar att sprida växtskadegörare och ogräs till nya platser...