Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.
Växtskyddsspruta på ett fält

Integrerat växtskydd, 13I

Med ett integrerat växtskydd minskar du ditt beroende av kemiska växtskyddsmedel. Efter den här rådgivningen har du en strategi för att motverka resistens hos skadegörare och ogräs.

Att jobba med ett integrerat växtskydd innebär att du sätter in växtskyddet i ett större sammanhang. Genom att minska användningen av kemiska växtskyddsmedel minskar du påverkan på hälsa och miljö.

Du och din rådgivare letar efter lönsamma åtgärder som på både kort och lång sikt kan påverka behovet av växtskyddsmedel och öka variationen i odlingslandskapet. Ni går igenom valet av växtskyddsmedel för att motverka uppkomst av resistens. Efter rådgivningen har du en lista på vad du som odlare kan genomföra på din gård.

Viktiga ledord i arbetet är:

 • förebygg
 • bevaka
 • behovsanpassa
 • följ upp

Det händer att bekämpningar görs slentrianmässigt eller som akutlösningar. Resultatet kan bli att preparaten används fel och i onödigt höga doser. Du och miljön riskerar att påverkas i onödan. Därför är metoder för övervakning och uppföljning en del av denna rådgivning.

Den här rådgivningen hjälper dig att:

 • få koll på ekonomin i din växtskyddsstrategi
 • undvika ogräs och skadegörare
 • utforska prognos- och varningstjänster
 • utnyttja miljöersättningar för skyddszoner och miljöskyddsåtgärder på ett bättre sätt
 • minska risken att sprida växtskyddsmedel i miljön.

 

 

Kontakt

Relaterade rådgivningar

 • Växtskyddshantering

  God kunskap om växtskyddsmedel och planering är grunden för en säker användning. I den här rådgivningen får du lära dig om risker, säkerhet och miljö, men även hjälp att hitta bra rutiner.

 • Växtskydd i vattenskyddsområden

  Bedriver du växtodling i ett vattenskyddsområde? Då behöver du känna till hur växtskyddsmedel påverkar miljön. Med den här rådgivningen får du koll på läget, vilket även hjälper dig i kontakter med myndigheter.

 • Odlingsstrategi med och utan glyfosat

  Hur kan du odla med mindre glyfosat i växtföljden? I den här rådgivningen får du hjälp att ta ta fram en strategi för alternativ till glyfosat där du samtidigt får bort rotogräs.