Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.

Även i Norge finns problem med rester av växtskyddsmedel i grundvatten och i vattendrag och norska lantbrukare har saknat enkla redskap för att bilda sig en uppfattning om risken för läckage. Foto: Janne Andersson

Norska lantbrukare börjar använda svensk växtskyddsmodell

Den svenska riskmodellen för växtskyddsmedel Macro-DB har anpassats till norska förhållanden. Den börjar användas under 2023 och kan hjälpa norska lantbrukare att få renare vatten i odlingslandskapet.

Även i Norge finns problem med rester av växtskyddsmedel i grundvatten och i vattendrag och norska lantbrukare har saknat enkla redskap för att bilda sig en uppfattning om risken för läckage. Därför gav statliga Lantbruksdirektoratet som ungefär motsvarar Jordbruksverket ett uppdrag till forskningsinstitutet Nibio att i ett treårigt projekt anpassa den svenska modellen Macro-DB till norska förhållanden.

Tre grödor och fyra regioner i Norge

Som skrivits om tidigare som nyhet i Greppa Näringen utgörs den nya svenska meta-versionen av Macro DB av simuleringar för 150 hypotetiska substanser; 72 jordarter, 18 klimatzoner och tre besprutningssäsonger (vår, sommar, höst). Sammantaget blir det beräkningar för över en halv miljon situationer. Den norska versionen omfattar 10 jordarter i de fyra stora jordbruksområdena som finns i Rogaland/Sørlandet, Østlandet, Innlandet och Trøndelag samt alla växtskyddsmedel som är godkända i vårstråsäd, höststråsäd och potatis. I beräkningarna används den högsta rekommenderade dosen per hektar och modellen beräknar koncentrationen på två meters djup i marken.

Enkla färgtabeller gör det tydligt

Resultatet blir ett omfattande tabellverk med många kombinationer av växtskyddsmedel, grödor, jordar med mera. Resultaten presenteras i de tre färgerna grön, gul och orange (se tabell). Orange betyder att den beräknade koncentrationen överskrider 0,1 mikrogram per liter som är ett europeiskt gränsvärde. Gul motsvarar intervallet 0,01 – 0,1. Grön motsvarar koncentration i intervallet 0,001 - 0,01 mikrogram per liter. Ett exempel på hur en lantbrukare kan använda resultaten är att använda en lägre dos vid en orange situation eller byta till ett mindre riskfyllt preparat, om det finns ett alternativ.

Försökte jämföra med vattenprovtagning

I det norska projektet gjordes en jämförelse mellan de koncentrationer som modellen beräknar på två meters djup med koncentrationer funna i provtagning av grundvatten. Alla kända grundvattenprov från projekt sedan 2007 samlades in. Jämförelsen mellan modell och mätning blev svår eftersom brunnarna som provtogs var varierande djupa. De växtskyddsmedel som hittades oftast var ogräsmedel eftersom den kategorin växtskyddsmedel används mest. Ibland hittades ett växtskyddsmedel bara vid en provtagning vilket försvårade jämförelsen. Hursomhelst tyckte forskarna att de uppmätta koncentrationerna ofta var i samma storleksordning som de modellen förutsåg men modellen både under- och överskattade ibland.

Skärmklipp från programmet

Exempel på tabell som visar sannolikheten att växtskyddsmedel ska läcka till grundvattnet i koncentration över 0,1 mikrogram per liter. Exemplet gäller för växtskyddsmedel som används i potatis i en av de norska odlingsregionerna.

Dela

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Prenumerera på Greppas nyhetsbrev

Relaterade nyheter

  • Poddar förmedlar rådgivning på nytt sätt

    Jordbruksverket har under våren startat två poddar för att nå ut med kunskap på ett nytt sätt. Podden Rådgivaren ger fördjupande information om olika ämnen som växtskydd, energieffektivisering, agr...

  • 2020 är det internationella växtskyddsåret

    År 2020 har utsetts av FN till internationella växtskyddsåret. Syftet är att öka medvetenheten hos allmänhet och beslutsfattare om hur vi riskerar att sprida växtskadegörare och ogräs till nya platser...

  • Är du en bra växtskyddsgranne?

    Brittiska bönder tänker bli bättre växtskyddsgrannar än de hittills varit. Ett nytt initiativ ska få fler lantbrukare att ta hänsyn när de bekämpar nära hus, trädgårdar och byar. Men även grannarna sk...