Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.

Foto: Janne Andersson

Är du en bra växtskyddsgranne?

Brittiska bönder tänker bli bättre växtskyddsgrannar än de hittills varit. Ett nytt initiativ ska få fler lantbrukare att ta hänsyn när de bekämpar nära hus, trädgårdar och byar. Men även grannarna ska nås av information om syftet med växtskyddsmedel.

I Storbritannien görs årligen en sammanställning över hur det går med arbetet för att göra växtskyddet säkrare för människor och miljön. Sammanställningen bygger på en rad indikatorer och den sammanlagda bedömningen är att det kemiska växtskyddet blivit något mera hållbart. Obligatoriska utbildningar och krav på test av utrustning nämns som förklaringar. Det senare har dock fått mindre betydelse än väntat, eftersom branschen själv till stor del redan genomfört tester av utrustning.

Indikatorn som mäter förekomst av växtskyddsmedel i vatten visar två framträdande problem. Det ena är rester i vatten av metaldehyd, som är ett snigelgift, och det andra är rester i vatten av ogräsmedel i raps. (Red. anm. Metaldehyd är inte tillåtet att använda i Sverige och har varit förbjudet sedan mitten av 1970-talet).

För att förbättra växtskyddet startas ideligen nya projekt och nedan presenteras två av dem:

Bygg en bra relation till dina grannar

Storbritannien är ett betydligt mer tätbefolkat land än Sverige. Det betyder att gårdarna har många fler grannar än i Sverige och att det därmed finns många fält som gränsar till enskilda hus, villaträdgårdar och byar.

För bekämpning nära hus och byar finns lagkrav om att ta särskild hänsyn och noga välja tidpunkt och utrustning för att minska risken för avdrift. En riskbedömning behöver göras för att skaffa kunskap om vilka som bor granne med gårdens fält. Vilka grödor ska odlas där och vilket växtskydd kan bli aktuellt? Man behöver särskilt tänka på om det finns skolor, förskolor eller sjukhus i närheten. För fält som ligger nära villaområden kanske det är lämpligare att bekämpa dagtid på vardagar när de boende är på jobbet, men för fält nära en skola eller förskola kan en helg vara bättre.

I övrigt är råden att bygga en relation med grannarna genom att prata med varandra. Även i Storbritannien är urbaniseringen påtaglig och ett råd till lantbrukaren är att överväga att bli värd för ”Open Farm Sunday” då allmänheten är välkommen till gården för att lära om odling och djurhållning.

Broschyr även till gårdens grannar

För att skapa ömsesidig ökad förståelse finns en ny broschyr som lantbrukaren eller sprutföraren ska kunna dela ut till lantbrukets grannar. Broschyren är uppbyggd kring de frågor som är troligast att folk har. Där förklaras bland annat varför växtskyddsmedel överhuvudtaget används. Det förklaras att lantbrukaren inte har skyldighet att meddela före besprutning, men att det rekommenderas att ta kontakt i förväg. I broschyren beskrivs också att de som använder växtskyddsmedel yrkesmässigt måste utbilda sig och få tillstånd för användning och att det nu finns cirka 21 000 utbildade sprutförare.

Håll koll på var du bekämpar

Eftersom det bor 66 miljoner människor i Storbritannien finns det många dricksvattentäkter. För att hjälpa lantbrukaren att hålla koll på var gränserna för ett vattenskyddsområde går finns nu en karta som kallas ”Whats in your backyard”. Det är en klickbar karta där gränserna för vattenskyddsområdet syns, men också vilka preparat som bedöms vara riskabla.

Text: Markus Hoffmann

Läs mer:

Årlig rapport från Pesticides Forum med indikatorer: Pesticides in the UK. Länk till annan webbplats.

Projektet The Good Neighbour Initiative Länk till annan webbplats.

Dela

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Prenumerera på Greppas nyhetsbrev

Relaterade nyheter

  • Minskat matsvinn på gården kan ge stora vinster

    Både lantbrukare, miljö och klimat kan tjäna stort på en minskad mängd matsvinn och förluster på gårdsnivå. Det menar Karin Lindow på Jordbruksverket som arbetar inom ett regeringsuppdrag för minskat ...

  • Rapport ger hårda fakta om riskerna med glyfosat

    Bekämpningsmedlet glyfosat är en fråga som diskuteras flitigt i Sverige och internationellt och där uppgifterna om miljö- och hälsorisker ibland går isär. För att underlätta för den som vill navigera ...

  • Ny vägledning om skydd av dricksvatten

    Kommunernas skydd av dricksvatten behöver bli mer riskbaserat och mindre standardiserat. Det är huvudbudskapet i en ny vägledning av Havs- och vattenmyndigheten. Om det finns stora risker i ett vatten...