Greppa logotyp, länk till startsidan.
Greppa logotyp, länk till startsidan.
fält med fåror för täckdikning

Nu finns det 450 miljoner kronor öronmärkta till täckdikning att söka under 2023–2027 i den nuvarande programperioden i CAP. Foto: Thomas Andersén

Täckdikning lönar sig på sikt

Jordbruksverket och Greppa Näringen har i samarbete med HIR Skåne tagit fram en investeringskalkyl för täckdikning. Den finns nu att ta del av på Greppa Näringens webbplats.

Medel satsas i Sveriges strategiska plan

Jordbruksverket anser att investeringar i täckdikning är en viktig åtgärd för att klara klimatanpassningen inför mer extrema vädersituationer. Därför finns det nu 450 miljoner kronor öronmärkta till täckdikning att söka under 2023–2027 i den nuvarande programperioden i CAP. Det finns dessutom ytterligare medel till täckdikning i kombination med kalkfilterdiken på de jordar där det fungerar.

Anledningen till att täckdika

Att det finns många fördelar med en fungerande täckdikning det vet nog de flesta av oss redan. Vi får fördelar som att marken torkar upp snabbare och jämnare på våren och efter regn. Vårbruket kan börja 1–2 veckor tidigare och det kan innebära en tidigare och högre skörd. En välutvecklad gröda håller tillbaka ogräsen och står även emot vissa växtskyddssjukdomar.

Torrare jordar får en stabilare struktur vilket minskar risken för mark­packning. Jordbearbetning, sådd och skördearbete blir lättare och effektivare då dragkraftsbehovet minskar. Grödorna kan ta upp mer växtnäring och risken för kväve – och fosforförluster minskar. En bättre infiltration och markstruktur bidrar till att minska klimatpåverkan av odlingen och samtidigt förbättras möjligheterna att klara en torrperiod. Ja listan kan göras lång!

Caroline

Caroline Johnsson, rådgivare inom vattenhushållning på Jordbruksverket.

Caroline Johnsson, rådgivare inom vattenhushållning på Jordbruksverket, arbetar bland annat med olika aktiviteter som skall öka kunskap inom vattenfrågor i lantbruket. Hon funderar på varför det inte täckdikas mer med tanke på alla fördelar som en god dränering ger.

- En fungerande täckdikning är A och O på lång sikt för en lyckad odling. Men det är en kostsam investering och det är svårt att sätta ett exakt pris på vad den kommer generera tillbaka.- I många delar av landet saknas det också entreprenörer som kan utföra arbetet. Att marken på många håll är arrenderad kan också vara en faktor som hämmar investeringarna.

Investeringskalkyl för täckdikning

Jordbruksverket och Greppa Näringen har finansierat ett samarbete med HIR Skåne som tagit fram investeringskalkylen för täckdikning.

Oskar Friberg, ekonomirådgivare på HIR Skåne, har flera års erfarenheter av att räkna på investeringar i täckdikning och är den som har haft en nyckelroll i att vi nu har investeringskalkylen på plats.

- Vår förhoppning är att den kalkylerande lantbrukaren eller den täckdikningskunniga rådgivaren ska kunna använda kalkylen som ett diskussions- och beslutsunderlag till framtida investeringar, säger Caroline.

Här hittar du Investeringskalkyl för täckdikning.

Dela

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vill du prenumerera på Greppa Näringens nyhetsbrev och få de senaste nyheterna inom miljö och klimat till din mejlbox två gånger i veckan?

Prenumerera på Greppas nyhetsbrev